helpdesk@ozoverbindzorg.nl

088-60 30 800 ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Als het om innovatie en digitale zorg gaat, dan zijn wij er als de kippen bij natuurlijk, want OZOverbindzorg is innovatief en draait om digitale zorg. Dus zijn wij aanwezig...lees meer

En ook de gemeente Apeldoorn is officieel begonnen met OZOverbindzorg/PsyNet. Wethouder Nathan Stukker en huisdichter Maarten Peters hebben samen het startsein gegeven. #communicatie #samenwerken #teamspiritlees meer

Op uitnodiging van Hun Majesteiten de Koning en de Koningin heeft onze directeur Cindy Hobert de nieuwjaarsontvangst bijgewoond. Een bijzondere ervaring waarbij de handen van het koningspaar zijn geschud en...lees meer

De gemeenten Apeldoorn, Epe en Eerbeek gaan in 2019 werken met OZOverbindzorg. In de nieuwsbrief van Proscoop meer over deze samenwerking. https://www.proscoop.nl/nieuws/ozoverbindzorg-communicatie-rondom-kwetsbare-inwoners/lees meer

Artikel over het winnen van de MedischOndernemen live award door OZOverbindzorg zet onze overwinning kracht bij 💪. We houden dat gevoel nog even vast. #multidisciplinairesamenwerkingindezorg #samenwerken #teamspirit #communicatielees meer

Zorgorganisaties bundelen krachten voor mensen met COPD Mensen met de longziekte COPD kunnen sinds vandaag in de regio Kennemerland gebruik maken van het netwerk ‘COPD in de buurt’. Dankzij de...lees meer

OZOverbindzorg was één van de drie genomineerden voor de Nationale Award voor Multidisciplinaire Samenwerking in de Zorg. Tijdens Medisch Ondernemen Live op zaterdag 6 oktober werden de prijswinnaars van de...lees meer

OZOverbindzorg is genomineerd voor de Award Multidisciplinair Samenwerken in de zorg van Medisch Ondernemen live. Trots overheerst, maar er is ook werk aan de winkel. Voor de overwinning zijn stemmen...lees meer

Verhalen uit de praktijk vertellen wat OZOverbindzorg in het zorgveld kan betekenen. Lees het verhaal van Hannie Olthuis, praktijkondersteuner huisarts. Klik op lees meer voor de link. https://www.ozoverbindzorg.nl/wp-content/uploads/GezondVeluweMaandberichtJuni2018.pdf.lees meer

Voordelen
OZOverbindzorg voordelen

Cliënt/mantelzorger

 • Inzicht in communicatie tussen
  zorgprofessionals en welzijnswerkers
 • Actieve betrokkenheid, participatie-
  samenleving
 • Ondersteuning mantelzorger

Wijkverpleegkundige/thuiszorg

 • Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
 • Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben, korte of geen overdracht

 

Huisarts/POH

 • Minder vragen aan huisarts
 • Betere onderbouwing beleid door signalen thuiszorg en mantelzorg

Paramedici

 • Beleid duidelijk voor alle betrokken
  zorgverleners
 • Effectievere behandeling

Apotheek

 • Apotheekbestellingen rechtstreeks
 • Afhandelen bestellingen in één keer

Ziekenhuis

 • Soepele overdracht
 • Betere afstemming 1e en 2e lijn
 • Minder polibezoeken, meer afhandelen in de 1e lijn