info@ozoverbindzorg.nl
06 – 117 695 20   ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Over OZO

OZOverbindzorg, OZO staat voor OuderenZOrg

Grote voordelen van OZOverbindzorg zijn het digitaal stellen van – niet spoedeisende – vragen en iedereen is op de hoogte van de vragen en antwoorden. Gevolg: gezondheid cliënt scherp in beeld en tijdig bijsturen mogelijk, waardoor bv. ziekenhuisopname voorkomen kan worden.

Onderlinge communicatie en afstemmen van zorg verloopt via een eenvoudig computerprogramma. De voortgang is inzichtelijk en iedereen met toestemming heeft inzicht in de voortgang van de zorg en kan daaraan bijdragen.

Thuiszorg en huisarts vragen cliënt om deelname en zorgen voor aansluiting netwerk. Cliënt nodigt zelf mantelzorgers, familie en zorgverleners uit.

De cliënt heeft een eigen pagina met zorgplan; welke zorg wordt wanneer gegeven en door wie. Een team van zorgverleners stelt bij de cliënt thuis het zorgplan op. De mantelzorger kan hierbij aanwezig zijn. Het zorgplan wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast.

 

Inhoudelijke documenten en financiële informatie

Algemeen

Statuten
Beleidsplan OZOverbindzorg
Beleid informatiebeveiliging OZOverbindzorg.nl
Gebruikersvoorwaarden
Toestemmingsverklaring deelname OZOverbindzorg
Inschrijfformulier netwerk cliënt

AVG

Privacystatement

Financieel

Jaarrekening 2017 stichting OZOverbindzorg.nl
Jaarrekening 2016 stichting OZOverbindzorg.nl
Jaarrekening 2015 stichting OZOverbindzorg.nl
Managementrapportage 2016 OZOverbindzorg.nl

Certificering

Certificaat ISO27001
Certificaat NEN7510

Voordelen
OZOverbindzorg voordelen

Cliënt/mantelzorger

 • Inzicht in communicatie tussen
  zorgprofessionals en welzijnswerkers
 • Actieve betrokkenheid, participatie-
  samenleving
 • Ondersteuning mantelzorger

Wijkverpleegkundige/thuiszorg

 • Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
 • Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben, korte of geen overdracht

 

Huisarts/POH

 • Minder vragen aan huisarts
 • Betere onderbouwing beleid door signalen thuiszorg en mantelzorg

Paramedici

 • Beleid duidelijk voor alle betrokken
  zorgverleners
 • Effectievere behandeling

Apotheek

 • Apotheekbestellingen rechtstreeks
 • Afhandelen bestellingen in één keer

Ziekenhuis

 • Soepele overdracht
 • Betere afstemming 1e en 2e lijn
 • Minder polibezoeken, meer afhandelen in de 1e lijn

OZOverbindzorg wordt mede mogelijk gemaakt door: