info@ozoverbindzorg.nl
06 – 117 695 20   ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

“Teamspirit rondom cliënt”

“Teamspirit rondom cliënt”

“Teamspirit rondom cliënt”

OZOverbindzorg staat voor samenwerking en delen van zorg. Alle partijen (mantelzorgers, familie en zorgverleners) die betrokken zijn bij de zorg en het welzijn van een cliënt worden samengebracht. Er vormt zich een netwerk rondom de cliënt, waarbij de cliënt bepaalt wie er mee doet. Alle partijen zijn zo beter op de hoogte en de lijntjes zijn kort met teamspirit rondom de cliënt als gevolg. De cliënt is eigenaar zonder belang van één van de betrokken partijen. Resultaat? Commitment bij alle partijen.

Aanmelden
Cliënten die willen deelnemen kunnen dit bij de huisarts of thuiszorg aangeven. Neemt uw huisarts nog niet deel? Geen punt, laat het ons weten, dan ondernemen wij actie.

Zorgprofessionals die willen deelnemen kunnen contact met ons opnemen.

Regio’s
OZOverbindzorg in heel Nederland te implementeren. Zie kaart hieronder of klik hier voor een overzicht van de regio’s waar OZOverbindzorg al wordt ingezet.

Agenda

Huisartsbeurs Utrecht
7 april 2018 aanvang 09:00 eind 17:00
Locatie
Woonzorgcongres Zorgaccent
11 april 2018 aanvang eind
Locatie Nader
Woonzorgcongres Zorgaccent
12 april 2018 aanvang eind
Locatie Nader
Woonzorgcongres Zorgaccent
13 april 2018 aanvang eind
Locatie Nader
Media
OZOverbindzorg film

OZOverbindzorg vormt een netwerk van zorgverleners rondom de cliënt. Binnen het netwerk kan iedereen gerichte vragen stellen, antwoord geven en signalen afgeven. De zorg, het welzijn en alle betrokken partijen zijn hierdoor overzichtelijk in beeld.

Voordelen
OZOverbindzorg voordelen

Cliënt/mantelzorger

 • Inzicht in communicatie tussen
  zorgprofessionals en welzijnswerkers
 • Actieve betrokkenheid, participatie-
  samenleving
 • Ondersteuning mantelzorger

Wijkverpleegkundige/thuiszorg

 • Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
 • Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben, korte of geen overdracht

 

Huisarts/POH

 • Minder vragen aan huisarts
 • Betere onderbouwing beleid door signalen thuiszorg en mantelzorg

Paramedici

 • Beleid duidelijk voor alle betrokken
  zorgverleners
 • Effectievere behandeling

Apotheek

 • Apotheekbestellingen rechtstreeks
 • Afhandelen bestellingen in één keer

Ziekenhuis

 • Soepele overdracht
 • Betere afstemming 1e en 2e lijn
 • Minder polibezoeken, meer afhandelen in de 1e lijn

OZOverbindzorg wordt mede mogelijk gemaakt door: