Privacy & veiligheid

Digitaal & veilig communiceren en samenwerken

Deze twee certificeringen betekenen dat OZO op het gebied van internetbeveiliging voldoet aan alle voorwaarden. Kortom, informatie blijft binnen ons platform en is voor niemand te achterhalen. 

Nalevingscertificaten

ISO 27001 Certificaat

Nalevingscertificaten

NEN 7510 Certificaat

Privacyverklaringen

Voor zorgontvangers

Als gebruiker van het communicatieplatform verzamelen wij gegevens van jou. Om je daarover te informeren hebben we deze verklaring opgesteld.

Voor persoonlijke relaties en mantelzorgers

Om de zorgontvanger en het netwerk met elkaar samen te laten werken via het communicatieplatform hebben wij gegevens van jou nodig.

Voor professionals

Omdat je gebruik maakt van ons communicatieplatform is het niet te vermijden dat wij ook gegevens van jou moeten verzamelen.
Privacy

Als zorgontvanger bepaal je met wie er gecommuniceerd mag worden in OZO en wie er toegang krijgen tot het (zorg)netwerk.

Veelgestelde vragen

Voor het uitnodigen van het netwerk wordt met de zorgontvanger bepaald wie er aan het netwerk mogen deelnemen. Deze personen zullen toegang krijgen tot het netwerk van de zorgontvanger.

De initiatiefnemer/coördinator zal deze deelnemers bij de start in het netwerk zetten. Dit kan in de week van inschrijven van de zorgontvanger in OZO. Na één week gaat het netwerk ‘op slot’. Na die week kunnen er nog wel deelnemers worden toegevoegd aan het netwerk maar de cliënt of zijn vertegenwoordiger moet dan eerst (digitaal) toestemming geven.

Er zal één keer per maand een code verstuurd worden, tussentijds is dit niet nodig. De code zorgt ervoor dat het apparaat waarmee in OZOverbindzorg wordt ingelogd, vertrouwd wordt. Dit geeft voldoende beveiliging en zorgt ervoor dat een gebruiker niet elke keer bij het inloggen een code hoeft in te voeren. De drempel voor het gebruik van OZO wordt hiermee zo laag mogelijk gehouden.

Het kan zijn dat er vaker dan één keer per maand een code wordt gevraagd. Dit gebeurt als er met een andere apparaat of een andere internet browser wordt ingelogd. Per apparaat en internet browser moet er één keer per maand een code worden ingevoerd.

In principe niet, alleen wanneer een organisatie geen behandelovereenkomst of wettelijke taak heeft dan wordt er teruggevallen op schriftelijke toestemming. In dat geval is de organisatie zelf verantwoordelijk voor het vragen en vastleggen van deze schriftelijke toestemming.

Lees meer

De AVG gaat over privacy, over de bescherming van de privacy van de natuurlijke persoon. Er worden in de AVG plichten opgelegd aan de organisaties die gegevens over een natuurlijke persoon “de betrokkene” verwerken. Dat verwerken is alles van raadplegen tot uitwisselen en zelfs vernietigen van gegevens. De natuurlijke persoon heeft alleen rechten op grond van de AVG en geen plichten.

Lees meer

Om de privacy van (gegevens van) zorgontvangers/jeugdigen en gebruikers te waarborgen. Vanuit de AVG dienen organisaties afspraken te maken over het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens. Op het platform van OZO worden gegevens verwerkt van zorgontvangers/jeugdigen van de deelnemende organisaties. Daarnaast worden er ook persoonsgegevens verwerkt van medewerkers van die deelnemende organisaties. Doordat de rol van OZO anders is dan ‘standaard’ ICT-leveranciers en er meer verantwoordelijkheid ligt bij OZO is er gekozen voor een onderlinge regeling. Doordat een onderlinge regeling, maar ook een verwerkersovereenkomst, altijd onderdeel is van een contract of dienstenovereenkomst is deze onderdeel van een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkingsovereenkomst met daarin de onderlinge regeling zorgt er voor dat er voldaan wordt aan de eisen die er vanuit de AVG worden gesteld over het verwerken van persoonsgegevens.

Sluit je aan bij meer dan 150.000 gebruikers!

Aanmelden Nieuwsbrief