Missie & Visie

Waar doen wij het voor?

OZO is het communicatie- en samenwerkingsplatform dat de juiste mensen, organisaties en informatie bij elkaar brengt.

Onze missie

Wij werken aan een wereld waarin iedereen toegankelijke en afgestemde zorg ontvangt! Dat willen we doen door:

  • Communicatieplatform OZO duurzaam en landelijk verankeren. Iedereen, van jong tot oud, moet zich welkom voelen om deel te nemen;
  • Per regio de samenwerking tussen betrokken partijen organiseren en faciliteren;
  • De betrokken partijen sturing geven aan de samenwerking binnen deze regio.

Onze visie

We willen de communicatie tussen hulp- en zorgverleners vergemakkelijken. Daarom vinden we het belangrijk dat:

  • De mens centraal staat;
  • Samenwerking ontstaat. Betere zorg voor minder geld;
  • Digitale systemen de middelen zijn om de communicatie en coördinatie te organiseren;
  • We blijven innoveren. Wij bewegen mee met het veld;
  • We een onafhankelijk platform blijven, dat transparant blijft over de kosten en baten, zonder winstoogmerk.
Merkwaarden Iedereen wordt gesteund, gehoord, gewaardeerd en voelt zich welkom om deel te nemen.
OZO cultuur Bekijk ons cultuurboek

Net als OZO zelf, is dit cultuurboek er voor jou. In het cultuurboek lees en zie je hoe het ooit begon, waar wij voor staan en wat jij met OZO kan. De letters ‘OZO’ staan trouwens voor: Online, Zorg, Ondersteuning.

Onze impact Sociaal en duurzaam ondernemen

OZO vult niet alleen een gat in de markt op, ook het gat in de maatschappij. Daarom zijn we in 2020 gestart met drie sessies Bcorp, een keurmerk voor organisaties die sociaal en duurzaam ondernemen. In 2021 begonnen we met het certificeringstraject. We willen een voorloper zijn in de zorgsector en andere (zorg)ondernemingen inspireren om betekenisvol te gaan ondernemen.

 

Sluit je aan bij meer dan 150.000 gebruikers!

Aanmelden Nieuwsbrief