info@ozoverbindzorg.nl
06 – 117 695 20   ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Voor wie?

Animatie_OZOverbindzorg

OZOverbindzorg is bedoeld voor ouderen, hulpbehoevenden en kwetsbaren die zorg nodig hebben, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Met contact in hun eigen netwerk en grote invloed op de verzorging. Zelf de regie in handen.

Op elk moment is de status inzichtelijk. Onafhankelijk van de  beschikbaarheid van zorgverleners. Familie op afstand blijft via internet op de hoogte. Urgente problemen worden snel opgelost. Kortom de zorg is goed geregeld.

Aanmelden
Cliënten die willen deelnemen kunnen dit bij de huisarts of thuiszorg aangeven. Neemt uw huisarts nog niet deel? Geen punt, laat het ons weten, dan ondernemen wij actie.

Zorgprofessionals die willen deelnemen kunnen contact met ons opnemen

Voordelen
OZOverbindzorg voordelen

Cliënt/mantelzorger

 • Inzicht in communicatie tussen
  zorgprofessionals en welzijnswerkers
 • Actieve betrokkenheid, participatie-
  samenleving
 • Ondersteuning mantelzorger

Wijkverpleegkundige/thuiszorg

 • Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
 • Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben, korte of geen overdracht

 

Huisarts/POH

 • Minder vragen aan huisarts
 • Betere onderbouwing beleid door signalen thuiszorg en mantelzorg

Paramedici

 • Beleid duidelijk voor alle betrokken
  zorgverleners
 • Effectievere behandeling

Apotheek

 • Apotheekbestellingen rechtstreeks
 • Afhandelen bestellingen in één keer

Ziekenhuis

 • Soepele overdracht
 • Betere afstemming 1e en 2e lijn
 • Minder polibezoeken, meer afhandelen in de 1e lijn

OZOverbindzorg wordt mede mogelijk gemaakt door: