Nieuws

Podcast aflevering: Hoe werkt OZOverbindzorg volgens de AVG?

Regelmatig krijgen wij vragen over hoe OZOverbindzorg en de AVG omgaat. Wendy Franken is als privacy jurist verbonden aan OZOverbindzorg. Wendy informeert jou als eerste gast van onze Podcast over onze werkwijze. In de podcast hoor je hoe OZOverbindzorg invulling geeft aan de AVG en waarom er gekozen is voor een samenwerkingsovereenkomst.

Je kunt de OZOverbindzorg podcast luisteren via Spotify of online. Lees je liever? Hieronder leggen we in het kort de AVG en de keuze voor een samenwerkingsovereenkomst aan je uit.

Wat is de AVG?

De AVG is een privacywet om gegevens te beschermen. Vanwege deze wet moeten organisaties aan bepaalde plichten voldoen om persoonsgegevens te mogen verwerken. Onder het verwerken van gegevens verstaan we het raadplegen, uitwisselen of zelfs vernietigen van jouw persoonsgegevens. Als persoon word je hierdoor beschermd omwille van jouw privacy.

Net als OZOverbindzorg zet de AVG de cliënt in de regie. De regie kan alleen bestaan wanneer wij de afspraken die wij onderling maken, ook transparant maken richting de cliënt. Zo is onze samenwerkingsovereenkomst voor de gegevens die verwerkt worden in OZOverbindzorg opgesteld.

Wie is verantwoordelijk voor cliëntgegevens?

Wij merken dat verschillende organisaties zelf bepalen waarvoor zij gegevens verwerken. Dit doen zij allemaal met een eigen doel. De gemeente heeft bijvoorbeeld een ander doel dan de huisarts. Organisaties kunnen onderling afspraken maken met welke doel zij de cliëntgegevens verwerken. Wanneer er gegevens worden uitgewisseld is er sprake van twee verwerkingsverantwoordelijken, beide organisaties zijn verantwoordelijk en moeten hier iets met elkaar over afspreken. Dit wordt meestal gedaan door het opstellen van een (verwerkers)overeenkomst.

Hoe werkt dit in OZOverbindzorg?

OZOverbindzorg stelt de cliënt centraal. Volgens de wet is de cliënt een natuurlijk persoon. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heet de natuurlijke persoon “betrokkene”. Persoonsgegevens worden beschermd door de regelgeving. Dit is bij het platform OZOverbindzorg heel strikt, omdat er ook medische gegevens over de cliënt gedeeld kunnen worden. Dit betekent dat niet alleen de privacy heel goed beschermd moet worden en dus niet alleen die Algemene Verordening Gegevensbescherming: de “AVG” van toepassing is, maar eigenlijk vooral ook dat het beroepsgeheim best vaak van toepassing is. Doordat de cliënt helemaal in regie wordt gezet bij OZOverbindzorg kan de cliënt zelf bepalen wie er toegelaten worden in OZOverbindzorg. Dit zijn heel vaak mensen en organisaties die niet aan het beroepsgeheim gebonden zijn.

De cliënt kan in OZOverbindzorg er vervolgens voor kiezen om iedereen die aangesloten is weer uit te sluiten: óók bijvoorbeeld de gemeente of huisarts die voor hem of haar OZOverbindzorg heeft aangevraagd. In dat geval blijven er allerlei mensen en organisaties verbonden op het platform, terwijl de oorspronkelijke organisatie helemaal geen zicht meer heeft en geen grip meer heeft op wat er rondom die cliënt gedeeld wordt. Dit is heel mooi vooruitstrevend voor de cliënt, maar wanneer er gekeken wordt welke plichten er op organisaties rusten om het belang van die cliënt te beschermen en welke rechten die natuurlijke persoon kan uitoefenen, dan kan dat onderling niet anders worden geregeld dan met een duidelijke, transparante overeenkomst die op dezelfde wijze aan alle partijen wordt voorgelegd. Het past dan heel erg bij de insteek van OZOverbindzorg om hier voor een Samenwerkingsovereenkomst te kiezen

Daarom een samenwerkingsovereenkomst

Door het opstellen van een verwerkersovereenkomst maak je organisaties verantwoordelijk voor de gegevens die verwerkt worden. In OZOverbindzorg kunnen wij organisaties niet volledig als verantwoordelijke aanmerken, omdat de cliënt de regie heeft in OZOverbindzorg. Juridisch houdt dit in, dat er ánders dan in de meeste gevallen gekeken moet worden naar de verwerkingsverantwoordelijkheid. Als een cliënt zelf de toegang tot zijn account voor de initiatief nemende organisatie sluit kan het logisch klinken om die cliënt vanaf dat moment zélf verantwoordelijk te maken voor wat er gebeurt in het account. De AVG sluit die mogelijkheid uit, omdat je als persoon geen plichten hebt, alleen maar rechten. We kunnen ervoor kiezen om de organisaties die toevallig overblijven in het account verwerkingsverantwoordelijke te maken. Maar die organisaties hebben geen oorsprong met de cliënt, weten ook niet wie er nog meer is aangesloten of wat er is gebeurd voordat zij erbij kwamen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de organisatie die er áltijd bij is en bij blijft, OZOverbindzorg, deze verzwaarde plicht van verwerkingsverantwoordelijke op ons te nemen.

Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheid die nu ook bij OZOverbindzorg komt te liggen past heel goed bij de vernieuwing die OZOverbindzorg wil brengen. We praten niet meer óver een cliënt, maar mét een cliënt. En die cliënt mag daarbij betrekken wie hij of zij wil. Zolang alle organisaties transparant zijn over hun eigen rol en OZOverbindzorg is dat ook, dan is er geen verzwaring van de verantwoordelijkheden bij welke partij dan ook.

In de Samenwerkingsovereenkomst kunnen partijen hun onderlinge verplichtingen op onderdelen omschrijven zodat het vooral transparant blijft voor de cliënt welke partij, waarvoor verantwoordelijk is. In veel gevallen zal OZOverbindzorg alleen de werkzaamheden van een verwerker verrichten. Alleen voor de aparte maar wel bestaande situaties zoals het wegvallen van de initiatief nemende organisatie kan niet volgehouden worden dat de organisatie die toevallig het initiatief neemt ook altijd verwerkingsverantwoordelijke blijft.

Vragen en antwoorden

Heb je nog vragen over de AVG, samenwerkingsovereenkomst of wat dit voor jou als gebruiker van OZOverbindzorg betekent. Kijk gerust even bij onze veel gestelde vragen over de samenwerkingsovereenkomst of neem contact op met onze helpdesk.

Verlopen: Wij zoeken een communicatieadviseur

Verlopen: Wij zoeken een communicatieadviseur

OZOverbindzorg zoekt voor haar dynamische organisatie een Communicatieadviseur Ben jij een ervaren communicatieadviseur…
Verlopen: OZOverbindzorg zoekt een projectondersteuner

Verlopen: OZOverbindzorg zoekt een projectondersteuner

Door de verdergaande groei willen we ons team uitbreiden met een projectondersteuner. We zoeken een enthousiaste…
Sneller toegang tot patiëntnetwerk voor professionals UMC Utrecht

Sneller toegang tot patiëntnetwerk voor professionals UMC Utrecht

Door de slimme integratie van OZOverbindzorg in elektronisch patiëntendossier (ECD) HiX leggen de GGZ-professionals van…

Sluit je aan bij meer dan 150.000 gebruikers!

Aanmelden Nieuwsbrief