Geplaatst op: 27 januari 2021

Professionals en ouders zoeken de samenwerking


Dit is écht nodig zeggen ouders, onderwijs- en zorgprofessionals tijdens onze inspiratiesessies. In de huidige werkwijze blijkt dat veel informatie verloren gaat. In de overgang van de voorschoolse periode naar de basisschool en vervolgens naar het voortgezet onderwijs mist afstemming en samenhang. Het kind en de ouders worden vaak vergeten in de samenwerking, waardoor er geen betrokkenheid en vertrouwen is. Deze situatie dreigt kinderen te belemmeren in hun ontwikkeling. Ouders maken zich daardoor zorgen en voelen zich niet begrepen. Terwijl professionals zich na verloop van tijd handelingsverlegen kunnen voelen. Het is duidelijk dat samenhang ontbreekt tussen netwerken in de verschillende levensfasen rondom een kind.

Pilot communicatieplatform jeugd

Het afgelopen schooljaar is een basisschool in Raalte gestart met de pilot OZOverbindzorg Jeugd. OZOverbindzorg is een communicatieplatform waarin ouders zelf kunnen bepalen wie er deelnemen aan het netwerk van hun kind. Het communicatieplatform wordt op deze basisschool in eenvoudige en complexe situaties ingezet, bijvoorbeeld wanneer een kind regelmatig te laat komt, er zorgen zijn rondom de ontwikkeling, wanneer ouders ondersteunt worden in de opvoeding of als er sprake is van een (v)echtscheiding. De intern begeleider vertelt: ‘We gebruiken het niet alleen voor kinderen met een diagnose, maar ook voor leerlingen waarbij externen betrokken zijn, zoals een fysiotherapeut of logopedist.’


Persoonlijk- en professioneel netwerk rondom het kind in iedere levensfase

Wil je meer weten over de inspiratiesessies jeugd en de uitkomsten daarvan? Lees de volledige gastblog op Smart Health

Heb je vragen, inspiratie of ideëen hoe we de samenhang in de samenwerking rondom het kind kunnen doorontwikkelen? Laat het ons weten door te mailen naar ellis@ozoverbindzorg.nl

Terug naar het overzicht