Nieuws

Onze allereerste inspiratiesessie voor jeugdigen in OZO

Fijn om met mensen te spreken die écht het belang van een jongere en zijn of haar ouders centraal zetten. Dankbaar zijn we voor de betrokkenheid tijdens onze eerste inspiratiesessie jeugd!

Tijdens de sessie kwam naar voren dat in de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs veel informatie verloren gaat. Wie is de jongere als persoon en wat heeft hij/zij nodig? Hierdoor wordt de ontwikkeling van een jongere belemmert, maken ouder(s)/verzorgers zich zorgen en voelen zich onbegrepen en zijn professionals na verloop van tijd handelingsverlegen.

Laten we minder over de jongere praten, maar met de jongere. De verbinding tussen de jongere en zijn/haar ouders, de leerkracht of ib’er van de basisschool en de zorgcoördinator of mentor versterken. Hierdoor kunnen mensen elkaar laagdrempelig benaderen in het belang van de jongere. Dit kan bijvoorbeeld iemand zijn die de jeugdige en zijn/haar situatie goed kent. OZOverbindzorg is een middel wat daar goed bij kan ondersteunen vonden de deelnemers.

We zien uit naar de volgende inspiratiesessie op 18 november. Dan spreken we met betrokkenen rondom het jonge kind (0 tot 5 jaar). Gelukkig zijn er ook weer genoeg mensen die deelnemen aan de sessie.

Wil jij ook jouw verhaal met ons delen, schroom dan niet om contact op te nemen.

 Benieuwd hoe OZO in jouw regio gaat?

 Benieuwd hoe OZO in jouw regio gaat?

Wij vinden het belangrijk om jou op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en hoe OZO in jouw regio gebruikt…
Gebruikers vertellen

Gebruikers vertellen

Gebruikers vertellen: “In plaats van vier telefoontjes, één berichtje in OZOverbindzorg: dat werkt veel sneller!”
Het einde aan het inloggedoe komt echt in zicht nu

Het einde aan het inloggedoe komt echt in zicht nu

Goed nieuws voor gebruikers van OZOverbindzorg. Vanaf nu kun je Office365 koppelen aan OZO. ‘Dat maakt het inloggen…

Sluit je aan bij meer dan 150.000 gebruikers!

Aanmelden Op de hoogte blijven?