Geplaatst op: 10 december 2019

Terugblik: bijeenkomst ‘De Helmondse werkwijze’


Hoe kan ‘De Helmondse werkwijze’ andere gemeenten helpen met de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen? Deze vraag werd beantwoord tijdens een bijeenkomst voor gemeenten in Raalte, georganiseerd door communicatieplatform OZOverbindzorg en de gemeente Helmond.

Nieuwe werkwijze

De Helmondse werkwijze is een nieuwe aanpak, ontstaan vanuit de ervaring dat inwoners met een zorgvraag vanuit meerdere domeinen in de schijnwerpers worden gezet. Veel van deze inwoners worden door zorgverleners overvraagd en moeten vaak hun verhaal herhalen. Om dit te voorkomen is samenwerken binnen de gehele keten, en domein overschrijdend werken, nodig.

Projectleider Willie van Eijs is werkzaam in Helmond en verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van deze nieuwe werkwijze. Zij vertelt over de missie van de gemeente Helmond, namelijk: meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Dit is de basis voor de ontwikkeling van deze nieuwe werkwijze. Deze werkwijze en manier van samenwerken is opgezet met, en wordt ondersteund door, communicatieplatform OZOverbindzorg. De werkwijze gaat uit van de eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners en hun netwerk. Het deelnemen aan communicatieplatform OZOverbindzorg geeft de inwoner regie over zijn eigen zorgplan.

Ondersteuningsplan vanuit de inwoner

Het nieuwe ondersteuningsplan is opgebouwd vanuit verschillende leefdomeinen. De consulent van de gemeente bespreekt met de inwoner welke domeinen het belangrijkste, en dus van toepassing zijn. Vervolgens wordt gekeken naar de zelfredzaamheid van de inwoner binnen deze verschillende domeinen. Wat kan de inwoner nog zelf en waar heeft de inwoner extra ondersteuning bij nodig? Aan de hand van een score wordt gekeken hoe tevreden de inwoner is met de huidige situatie. Om vervolgens met de inwoner meetbare resultaten op te stellen die de tevredenheid kunnen verbeteren.

Om dit nieuwe ondersteuningsplan te realiseren wordt communicatieplatform OZOverbindzorg, naast het regiesysteem van de gemeente, gebruikt om de inwoner, de gemeente en andere professionals of zorgverleners met elkaar te verbinden. In OZOverbindzorg wordt het ondersteuningsplan met daarin de gemaakte resultaten en afspraken vastgelegd. De inwoner heeft zelf de regie over zijn eigen zorg, is zelf eigenaar van zijn plan en bepaald wie welke gegevens kan inzien. Het systeem biedt tevens inzicht in de mate waarin inwoners eigen resultaten behalen.

Ben jij benieuwd in welke gemeenten de Helmondse werkwijze al wordt toegepast? Of wil je meer weten over communicatieplatform OZOverbindzorg? Neem dan vooral contact met ons op.

Terug naar het overzicht