helpdesk@ozoverbindzorg.nl
06 – 117 695 20   ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

OZOverbindzorg wint publieksprijs

OZOverbindzorg was één van de drie genomineerden voor de Nationale Award voor Multidisciplinaire Samenwerking in de Zorg. Tijdens Medisch Ondernemen Live op zaterdag 6 oktober werden de prijswinnaars van de publieksprijs en juryprijs bekend gemaakt. OZOverbindzorg heeft de publieksprijs gewonnen.

Publiekprijs
Door het vergaren van de meeste stemmen heeft OZOverbindzorg de publieksprijs in de wacht weten te slepen. “We zijn heel erg trots dat wij deze publieksprijs hebben gewonnen”, aldus een dolblije Cindy Hobert. “Dat onze gebruikers op ons stemmen is heel waardevol, zij zijn immers degene die uit ervaring weten wat de voordelen zijn van het systeem.”

Award
De award werd uitgereikt aan de beste, meest inspirerende en ondernemende, mulitdisciplinaire samenwerking waarin de eerste lijn een rol speelt. De award heeft als doel de samenwerking in de eerste lijn te versnellen. OZOverbindzorg zet deze samenwerking in de eerste lijn op door een online platform te implementeren, zodat er onderling gecommuniceerd kan worden. Bij deze communicatie worden ook de cliënt en mantelzorger betrokken. Inmiddels wordt het systeem en deze manier van samenwerken landelijk uitgerold.


Voordelen
OZOverbindzorg voordelen

Cliënt/mantelzorger

 • Inzicht in communicatie tussen
  zorgprofessionals en welzijnswerkers
 • Actieve betrokkenheid, participatie-
  samenleving
 • Ondersteuning mantelzorger

Wijkverpleegkundige/thuiszorg

 • Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
 • Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben, korte of geen overdracht

 

Huisarts/POH

 • Minder vragen aan huisarts
 • Betere onderbouwing beleid door signalen thuiszorg en mantelzorg

Paramedici

 • Beleid duidelijk voor alle betrokken
  zorgverleners
 • Effectievere behandeling

Apotheek

 • Apotheekbestellingen rechtstreeks
 • Afhandelen bestellingen in één keer

Ziekenhuis

 • Soepele overdracht
 • Betere afstemming 1e en 2e lijn
 • Minder polibezoeken, meer afhandelen in de 1e lijn