Nieuws

OZO jeugd

‘OZOverbindzorg jeugd’ mag starten!

In het oosten van Nederland ligt het gebied Salland. Daar kunnen ze gebruik maken van Europese Leader gelden voor plattelandsontwikkeling.  Ook communicatie en efficiënte samenwerken valt hier onder. In oktober 2019  kregen wij te horen dat ook ons project ‘OZOverbindzorg jeugd’ mag starten!

Het doel van dit project is het verbeteren van de samenwerking en afstemming tussen ouders van zorgleerlingen en alle onderwijs- en zorgpartijen rondom hen. Door communicatie met alle betrokkenen via ons online communicatieplatform OZOverbindzorg is er beter zicht op wat de leerling nodig heeft. Ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) hebben hierin de regie, conform de wet op Passend Onderwijs en de Wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Het doel is dat ouder en kind beter geholpen worden.

Vanuit de onderwijsinstellingen Mijn Plein, De Mare, Carmel College Salland en Capellenborg kwam de vraag om dit online communicatieplatform ook in te zetten voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, dus naast de ouderenzorg en GGZ gaan we in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe ook in de jeugdsector starten. Het maakt namelijk echt niet uit hoe oud je bent, goede communicatie in je zorgnetwerk is altijd belangrijk!

Wat is LEADER?

LEADER is onderdeel van het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling (POP3). Dit programma wordt uitgevoerd van 2015 tot en met 2020. LEADER richt zich op de economische, ecologische en sociale versterking van het platteland. LEADER stimuleert en ondersteunt inwoners bij het uitwerken van een projectidee tot een plan. Voor de uitvoering van dat plan kun je vervolgens een LEADER-bijdrage aanvragen.

informatie over het project is ook te lezen op de website van De kracht van Salland: https://www.dekrachtvansalland.nl/projecten/projecten-in-uitvoering/ozo-verbindzorg-jeugd

Verlopen: Wij zoeken een communicatieadviseur

Verlopen: Wij zoeken een communicatieadviseur

OZOverbindzorg zoekt voor haar dynamische organisatie een Communicatieadviseur Ben jij een ervaren communicatieadviseur…
Verlopen: OZOverbindzorg zoekt een projectondersteuner

Verlopen: OZOverbindzorg zoekt een projectondersteuner

Door de verdergaande groei willen we ons team uitbreiden met een projectondersteuner. We zoeken een enthousiaste…
Sneller toegang tot patiëntnetwerk voor professionals UMC Utrecht

Sneller toegang tot patiëntnetwerk voor professionals UMC Utrecht

Door de slimme integratie van OZOverbindzorg in elektronisch patiëntendossier (ECD) HiX leggen de GGZ-professionals van…