Ervaringsverhaal

Adviseur BEZINN

Adviseur vereniging zorgboerderijen aan het woord

Wietze Haanstra heeft een duidelijke visie op de organisatie van de zorg in gemeenten. Een belangrijk punt waarop het volgens hem misgaat, is de communicatie tussen verschillende zorgpartijen. Wietze: “Ik heb in Noord-Nederland veel zorgboerderijen geadviseerd en op gemeentelijk niveau bij elkaar gebracht. De meeste locaties waren niet goed op de hoogte van wat er speelt binnen een gemeentelijke organisatie omtrent zorg en de financiering hiervan. Ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat zij vaak niet weten hoe de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in de praktijk uitgevoerd wordt.” Als adviseur van de bij de vereniging BEZINN, maakt hij zich nu hard voor een gemeentelijke WMO zorg waarin de cliënt centraal dient te staan.

Vereniging BEZINN

Vereniging BEZINN behartigt de belangen van de zorgboerderijen in Noord-Nederland en ziet erop toe dat alle zorgboerderijen het kwaliteitskeurmerk behalen en behouden. Wietze was als veldwerker verantwoordelijk voor de uit te breiden verbinding tussen bestuur van de vereniging BEZINN en de aangesloten leden. Zoals bijvoorbeeld de aangesloten zorgboerderijen in de gemeente Súdwest Fryslân. Ook heeft hij zich ingezet om de onderlinge verbinding tussen de aangesloten leden binnen de regio’s te vergroten. BEZINN zorgt voor scholing en goede informatievoorziening onder de leden. Zorgboeren leren onderling veel van elkaar, hun gezamenlijke optreden versterkt hun positie in de samenwerking met gemeenten, zorgkantoren en cliënten. Zo bouwt BEZINN, aan een lokaal netwerk met overheden en zorgaanbieders.

Uitbesteden van de zorg

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van het sociaal domein; alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen. Momenteel is de gemeente Súdwest Fryslan bezig met een overgang naar het resultaatgericht uitbesteden van de zorg. Volgens Wietze is het, ondanks dat nog onduidelijk is hoe dit precies ingevuld gaat worden, goed om hier kritisch op te zijn. Als belangenbehartiger van de bij de vereniging BEZINN aangesloten zorgboerderijen, volgt hij de ontwikkelingen op de voet. Want de overgang naar resultaatgericht uitbesteden heeft invloed op zorg in de hele gemeente, waaronder de zorgboerderijen van BEZINN en hun cliënten.

Wietze: “De grootste verandering gaat zijn dat de zorgboerderijen nu rechtstreeks contact hebben met de gemeente, en dit straks via een hoofdaanbieder loopt. Als deze hoofdaanbieder niet in staat is om alle zorg zelf aan te bieden, dan moet de aanbieder op zoek naar een onderaannemer. Dat houdt in dat budgetten voor de onderaannemers hoogstwaarschijnlijk 20 tot 30 procent lager komen te liggen dan nu het geval is. Dat is een niet haalbaar kader.” Met deze aanpassing verandert ook de benadering van de zorg. Wietze: “In wezen krijg je een extra schakel tussen de cliënt, de zorgboerderij en de gemeente. Met de lasten van dien; meer partijen die zich bemoeien met de uitvoering van de zorg. Je moet communiceren, maar in de praktijk doet iedereen dat met eigen systemen.”

Communicatie tussen partijen

Volgens Wietze zou een communicatieplatform zoals OZOverbindzorg in deze situatie een oplossing bieden. Wietze: “OZOverbindzorg zorgt ervoor dat je geen hoofdaanbieders nodig hebt, om te kunnen bezuinigingen op zorg. Zo kunnen alle zorgaanbieders onderling met elkaar communiceren en is de inzet van de gemeente naar de zorgaanbieders minimaal. In de praktijk zie ik dat de coördinatie vanuit de gemeente niet goed gaat. Er worden fouten gemaakt omdat niet iedereen van elkaar weet wat er gebeurt, en er geen communicatie is tussen partijen. Dat kun je ondervangen door een goed communicatieplatform.”

“Het woord cliënt wordt nauwelijks gebruikt, het gaat in de praktijk vaak alleen maar om systemen die de zorg goedkoper moeten maken.”

De cliënt centraal

Mede vanuit zijn kennis als voormalig raadslid en als voormalig voorzitter van de WMO-adviesraad in de gemeente Tytsjerksteradiel, vindt Wietze het belangrijk dat de zorg uiteindelijk om de cliënt gaat. Wietze: “Het woord cliënt wordt nauwelijks gebruikt, het gaat in de praktijk vaak alleen maar om systemen die de zorg goedkoper moeten maken. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je als gemeente letterlijk en figuurlijk naast de cliënt gaat zitten, je veel meer kunt bewerkstelligen. Op dit moment staan veel gemeenten tegenover de burger, en daarmee de cliënt. Terwijl deze eigenlijk centraal zou moeten staan. Met behulp van OZOverbindzorg ben je in staat om zicht te houden op de zorg. Partijen kunnen onderling communiceren en zien hun invloed, en daarmee het resultaat op de zorg van een cliënt. Dat zijn zaken die nu ontbreken.”

Maria van Eerden, Verpleegkundige

”OZO bespaart geregel. Ik sta niet in de wacht als ik bel. De huisarts hoeft misschien niet op huisbezoek te…

Lisa, Thuiszorgmedeweker

”Alles digitaal, heel efficiënt en tijdbesparend.”

Sluit je aan bij meer dan 150.000 gebruikers!

Aanmelden Nieuwsbrief