Logo OZOverbindzorg

Klantenservice

Helpdesk OZOverbindzorg

Onze medewerkers van de helpdesk helpen je graag verder en zijn bereikbaar  op telefoonnummer 088-6030800. Van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren ( 9:00 – 17:00). Op deze pagina beantwoorden we de meest gestelde vragen, mogelijk helpt deze informatie je al verder!

Hoe kan ik een nieuwe organisatie aanmaken?

Als gebruiker kunt u zelf geen nieuwe organisatie aanmaken. Hiervoor kunt u mailen met de helpdesk van OZOverbindzorg; helpdesk@ozoverbindzorg.nl

Ik wil een professional aan het netwerk toevoegen, hoe kan ik haar zoeken in het systeem?

Indien u de autorisatie van coördinator heeft, kunt u op 2 manieren zoeken naar een professional. Voor de eerste mogelijkheid gaat u naar de startpagina en klikt op de knop ‘organisaties’. Zoek op de organisatie waar de professional werkt en klik hier op. In het volgende scherm ziet u onder de adresgegevens de regel met ‘organisatieprofiel’. Hierachter staat onder welke categorie de organisatie valt. In het netwerk van de cliënt klikt u op het potloodje voor deze categorie en kunt u de organisatie en vervolgens de professional toevoegen. De tweede mogelijkheid is binnen het cliëntprofiel van de cliënt. U klikt op het potlood voor ‘overige relaties’. In het volgende veld kunt u in het tekstinvoerveld zoeken op naam, organisatie of functie van de professional die u toe wilt voegen aan het netwerk van de cliënt. Tijdens het typen worden er al suggesties weergegeven. De lijst met professionals zijn gesorteerd op afstand van de cliënt. Selecteer de juiste professional en klik op ‘volgende’. Klik in het volgende scherm tot slot nog op ‘bewaar’.

Ik ben geen coördinator meer bij een cliënt. Hoe wijs ik een nieuwe coördinator toe en hoe kan ik mezelf verwijderen?

Het betreft een nieuwe coördinator van dezelfde organisatie (een collega): Ga binnen het account van de cliënt naar ‘cliëntprofiel’. Klik op het potloodje voor de organisatie waarin u werkt. Vink het hokje aan voor de naam van de nieuwe coördinator en klik op ‘bewaar’. Klik op het potloodje voor ‘coördinatoren’. Vink achter de naam van de nieuwe coördinator het hokje ‘primair’ aan. Deze collega is nu de primaire coördinator. Dit is zichtbaar boven in het scherm, in het vak naast de naam van de cliënt. Wanneer u wel onderdeel blijft van het netwerk klikt u nu alleen nog op ‘bewaar’. Wanneer u geen onderdeel van het netwerk meer hoeft te zijn, klikt u op het prullenbakje achter uw naam. U bent nu verwijderd uit het netwerk van de cliënt. 2. Het betreft een nieuwe coördinator van een andere organisatie: Ga binnen het account van de cliënt naar ‘cliëntprofiel’. Klik vervolgens op het potloodje voor het organisatieprofiel waar de nieuwe coördinator werkzaam is. Zoek de organisatie op en klik op ‘bewaar’. Vink vervolgens het hokje voor de naam van de nieuwe coördinator aan. Klik op het potloodje voor ‘coördinatoren’. Vink achter de naam van de nieuwe coördinator het hokje ‘primair’ aan. ...

Hoe verwijder ik een teamlid uit ons team?

Alleen ‘hoofdcontacten’ van een team kunnen teamleden verwijderen uit het teamaccount. Daarvoor doorloopt u de volgende stappen;  Ga naar de knop ‘organisaties’ op de startpagina.  Zoek uw organisatie op.  Klik op uw team.  Klik op de medewerker die verwijderd moet worden.  U ziet de foto van de medewerker, met daarnaast de naam, functie en het adres van de medewerker. Daaronder ziet u de knoppen ‘profiel’, ‘verwijder’, ‘bewaar’ en ‘annuleer’.  Klik op de knop ‘verwijder’ en de medewerker is uit het teamaccount verwijderd. Het profiel van deze medewerker bestaat echter nog wel. Wanneer een medewerker uit dienst is gegaan en het account volledig verwijderd dient te worden of de medewerker dient naar een andere plaats of ander team overgezet te worden, kunt u dit mailen naar onze helpdesk; helpdesk@ozoverbindzorg.nl. De medewerker die organisatiebeheerder is, kan dit ook doen.

Ik kan een medewerker van mijn team niet vinden en toevoegen aan het netwerk van een cliënt. Hoe los ik dit op?

Waarschijnlijk is de medewerker aangemaakt als onderdeel van het gehele team. U kunt mailen met de helpdesk (helpdesk@ozoverbindzorg.nl) om deze instelling te wijzigen.

Hoe kan ik een nieuwe professional aanmaken?

Alleen professionals met de autorisatie ‘Beheerder’ kunnen nieuwe professionals aanmaken. Dit kunnen zij alleen binnen hun eigen organisatie. Wanneer u deze autorisatie heeft, kunt u onderstaande stappen doorlopen om een professional toe te voegen: Ga in het startscherm naar de knop “organisaties” en zoek uw organisatie op. Vervolgens ziet u links onderin een blok met medewerkers. Klik daar op “voeg toe” en doorloop de gevraagde invoervelden. Daarna klikt u op uw team. In het volgende veld ziet u aan de linkerkant ook weer een blok met medewerkers. Klik ook hier op “voeg toe”.- Zodra u het mailadres van de betreffende medewerker heeft ingevoerd, zult u diegene in het volgende scherm weer vinden. Wanneer u niet de autorisatie van beheerder hebt, kunt u mailen met de helpdesk (helpdesk@ozoverbindzorg.nl) voor het toevoegen van de professional. Als u de voor- en achternaam, functie, mailadres en het team aangeeft, kan er een account aangemaakt worden door de helpdeskmedewerker.

Ik wil het netwerk vullen bij een cliënt, maar kan geen organisaties toevoegen. Hoe los ik dit op?

Waarschijnlijk heeft u nog geen module aangevinkt. Dit vindt u bij de betreffende cliënt onder ‘cliëntprofiel’. Aan de linkerkant in uw scherm ziet u (bijna onderaan) het blok ‘modules’. Als hier geen categorie is aangevinkt, klikt u op het potloodje voor ‘modules’. Vervolgens vinkt u de module(s) aan die van toepassing is/zijn voor deze cliënt. Daarna klikt u op ‘bewaar’. Nu kunt u aan de rechterkant van het scherm de diverse organisatieprofielen zien. Wanneer dit niet het geval is, mailt u dan met onze helpdesk; helpdesk@ozoverbindzorg.nl.

Hoe voeg ik een mantelzorger toe aan het netwerk bij zowel vader als moeder?

Om te voorkomen dat een mantelzorger een dubbel account toegewezen krijgt, is het mogelijk om een mantelzorger met 1 account aan 2 cliënten te koppelen. Bij cliënt 1 voert u de mantelzorger in zoals bekend is. Bij cliënt 2 voert u dan dezelfde mantelzorger wederom in, waarbij u er voor dient te zorgen dat deze persoon op exact dezelfde manier ingevuld wordt in de velden voornaam/roepnaam/voorletter, tussenvoegsel en achternaam. Vervolgens vinkt u ‘man’ of ‘vrouw’ aan. Onderaan voert u het mailadres in. Daarna klikt u op het vak met ‘gebruikersnaam’. Het systeem vult dit vak automatisch met het mailadres. Dit verwijdert u vervolgens en u klikt op ‘bewaar’. In het volgende scherm ziet u ‘vergelijkbare’ personen en daar ziet u de mantelzorger zoals u die bij cliënt 1 hebt aangemaakt.