Blog

OZO rondom jeugdigen en in de jeugd(gezondheids)zorg

Ieder kind is anders, en elke situatie vraagt om een andere inzet van passende hulp. Logisch dat je als ouder graag overzicht houdt van wie er bij jouw kind betrokken is. Marieke Willems houdt zich bezig met een nieuwe manier van samenwerken waarbij kind én ouders het vertrekpunt zijn. Ze is als projectleider OZOverbindzorg betrokken bij de pilot ‘jeugd’ die vorig jaar van start is gegaan op basisschool de Bolster in Raalte.

OZO jeugd

Als een kind meer aandacht of zorg nodig heeft, wordt het netwerk van mensen die hulp bieden groter. Dat kunnen mensen zijn die thuis of op school extra hulp geven. Om een kind passende hulp te geven is een goede samenwerking nodig tussen alle betrokkenen rondom het kind. Communicatieplatform OZOverbindzorg wordt nu vooral gebruikt in de ouderenzorg. Dat terwijl het communicatieplatform volgens Marieke ook voor kinderen en jeugdigen een uitkomst is: “In het zorgnetwerk van een kind is vaak niet duidelijk wie er betrokken zijn en wie wat precies doet.”

”Als ouder weet je als geen ander wat je kind nodig heeft en wat ze belangrijk vinden.”

Zorgnetwerk

Met de pilot ‘jeugd’ onderzoekt OZOverbindzorg hoe het zorgnetwerk van een kind in kaart gebracht kan worden. Daarbij wordt gekeken hoe alle hulpverleners die betrokken zijn bij het kind met elkaar kunnen communiceren. Marieke: “Het zorgnetwerk van een kind is anders dan dat van een volwassene. Naast de ouders zijn ook de zorgprofessionals vanuit school, de Jeugdgezondheidszorg, de fysiotherapeut, logopedist, kindertherapeuten en vaak nog veel andere hulpverleners betrokken.” Het is volgens Marieke logisch dat het zicht op het netwerk aan hulpverleners niet altijd duidelijk is. “Door het verloop van personeel binnen de zorg weet men vaak niet wie er bij de zorg betrokken is. Met OZOverbindzorg wordt dit inzichtelijk gemaakt.”

Samenwerken via OZO

OZOverbindzorg wil voor een betere samenwerking en afstemming zorgen tussen ouders of vertegenwoordigers van kinderen die meer aandacht nodig hebben. Marieke: “Het zou geweldig zijn als ouders de regie kunnen behouden over het welbevinden van hun kind.” Het doel is dat ouder en kind beter geholpen worden en samen met zorgprofessionals eerder ontdekken wat het kind nodig heeft. Hierdoor kan er sneller passende hulp worden geboden wat ten goede komt aan de ontwikkeling van het kind.”

Ontzorgen

Dat het communicatieplatform een uitkomst is voor ouders blijkt. Marieke: “Een moeder vertelde dat zij alle informatie over haar kind via de mail ontving. Ze vond het een onveilig idee dat zorginstanties hun bevindingen zo openlijk communiceren. Het gebruik van OZOverbindzorg geeft haar rust, omdat ze weet dat de gegevens van haar dochter veilig worden gedeeld. Ze kan nu in één overzicht zien wie er betrokken zijn en hoeft geen informatie van zorgprofessional naar zorgprofessional te sturen. Daarnaast is ze nu ook zélf betrokken bij het zorgnetwerk van haar dochter. Het communicatieplatform is een manier van ontzorgen dat voor haar véél verschil maakt.”

Regierol

Marieke merkt dat de behoefte aan communicatie heel groot is. Marieke: “Door de onduidelijkheid in het netwerk en de communicatie, is de kans groter dat er irritaties en misscommunicatie ontstaan. OZOverbindzorg is een oplossing voor communicatieproblemen waar óók scholen en jeugdzorg mee kampen.” Het is volgens haar belangrijk dat de ouders een rol krijgen in deze communicatie en centraal staan in het zorgnetwerk van hun kind. De school en de zorgorganisaties moeten daaromheen functioneren. Marieke: “De kracht van OZOverbindzorg is dat de ouders in de regie staan. De regierol mag écht komen vanuit de ouders en het kind. Want niet alleen iedere school maar óók iedere ouder heeft belang bij dit communicatieplatform.”

 Wil jij overzicht in het zorgnetwerk van je kind? En op een veilige manier communiceren rondom jouw kind? Laat het ons weten door te mailen naar marieke@ozoverbindzorg.nl

Samen Kwiek: Van pillen naar sport 

Samen Kwiek: Van pillen naar sport 

‘Jeu de boules en knutselen in plaats van pillen’. Dit is min of meer het motto van SamenKwiek.…
Verlopen: Wij zoeken een communicatieadviseur

Verlopen: Wij zoeken een communicatieadviseur

OZOverbindzorg zoekt voor haar dynamische organisatie een Communicatieadviseur Ben jij een ervaren communicatieadviseur…
Verlopen: OZOverbindzorg zoekt een projectondersteuner

Verlopen: OZOverbindzorg zoekt een projectondersteuner

Door de verdergaande groei willen we ons team uitbreiden met een projectondersteuner. We zoeken een enthousiaste…

Sluit je aan bij meer dan 150.000 gebruikers!

Aanmelden Nieuwsbrief