helpdesk@ozoverbindzorg.nl

088-60 30 800 ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Voor wie?

 

voor-wie-ozoverbindzorg

Of je nou zelf zorg nodig hebt of juist zorgt voor een ander: OZOverbindzorg is er voor alle betrokkenen binnen een zorgproces. Door alle partijen met elkaar te verbinden verbeteren we de samenwerking. En dat komt jouw zorg ten goede.

Cliënt
De zorg voor jou als cliënt staat voorop. Iedere cliënt is een uniek mens, die ergens zo sterk, maar nu ook hulpbehoevend is. Voor zorg moet je een beroep doen op een ander, maar je wil hierover zelf de regie behouden. Zo blijf jij de baas over je eigen leven.

Mantelzorgers
Maar OZOverbindzorg is er ook voor de ander. Die beroepsmatig of vanuit liefde voor de naaste mens bijdraagt aan deze zorg. Mensen die ooit vrienden, familie of buren van je waren en nu mantelzorgers heten. Je hebt gelukkige momenten met hen en haalt herinneringen met ze op. Deze mantelzorgers hebben een druk op hun schouders gekregen: gesprekken die ze hebben met de zorgverleners, keuzes die ze moeten maken in de zorg.

Zorgverleners
Tot slot zijn wij er voor de zorgverleners: de mensen die achter de schermen van de zorg staan. Zij werken met passie, maar hebben soms frustraties over de tijd die verloren gaat aan administratie en communicatie.

Met zorg gaat niet alleen veel liefde, aandacht en toewijding gepaard, maar ook frustratie en miscommunicatie. OZOverbindzorg leeft mee met dit zorgproces en laat zien dat het heel eenvoudig kan zijn om samen te werken aan de zorg van ieder uniek mens.

Weten hoe OZOverbindzorg werkt? Bezoek de pagina “Hoe werkt het?”

Aanmelden
Cliënten die willen deelnemen kunnen dit bij de huisarts of thuiszorg aangeven. Neemt jouw huisarts nog niet deel? Geen punt, laat het ons weten, dan ondernemen wij actie.

Zorgprofessionals die willen deelnemen kunnen contact met ons opnemen

Voordelen
OZOverbindzorg voordelen

Cliënt/mantelzorger

 • Inzicht in communicatie tussen
  zorgprofessionals en welzijnswerkers
 • Actieve betrokkenheid, participatie-
  samenleving
 • Ondersteuning mantelzorger

Wijkverpleegkundige/thuiszorg

 • Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
 • Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben, korte of geen overdracht

 

Huisarts/POH

 • Minder vragen aan huisarts
 • Betere onderbouwing beleid door signalen thuiszorg en mantelzorg

Paramedici

 • Beleid duidelijk voor alle betrokken
  zorgverleners
 • Effectievere behandeling

Apotheek

 • Apotheekbestellingen rechtstreeks
 • Afhandelen bestellingen in één keer

Ziekenhuis

 • Soepele overdracht
 • Betere afstemming 1e en 2e lijn
 • Minder polibezoeken, meer afhandelen in de 1e lijn

OZOverbindzorg wordt mede mogelijk gemaakt door: