Logo OZOverbindzorg
OZOverbindzorg

Werkt samen

Onder andere met Stichting OZOverbindzorg, de kijksluiter, crisiskaart en het ondersteuningsplan!

Samenwerkingen

Met communicatieplatform OZOverbindzorg heb jij jouw zorg in één overzicht gebundeld. OZOverbindzorg zorgt voor betere onderlinge communicatie tussen betrokken zorgverleners, waardoor de cliënt zelf de regie heeft over de geboden zorg. Omdat zorg erg specifiek en ingewikkeld is, helpt OZO zijn platformgebruikers door zorg gerelateerde tools aan te bieden. Deze tools zorgen voor enige duidelijkheid omtrent specifieke onderwerpen, waardoor jij als platformgebruiker iets beter weg kan vinden binnen de huidige zorgjungle.

Stichting OZOverbindzorg

De stichting OZOverbindzorg is als een burgerinitiatief begonnen. De stichting kiest nadrukkelijk voor een betere samenleving, voor gelijke kansen voor ieder mens. Met respect voor eigen regie over ieders leven. We zien de mens vanuit een holistisch mensbeeld, met behoeften op fysiek, psychisch, sociaal en zingevend vlak. In deze tijd van een veranderende economie, van een groeiende bevolking, waarbij een grote groep vergrijst, wordt naast welvaart steeds meer waarde gehecht aan welzijn. Dit vraagt om innovaties, nieuwe ideeën en nieuwe verbindingen.  Digitalisering is een werkelijkheid, wat nieuwe kansen geeft op verbindingen. De stichting OZOverbindzorg wil ruimte geven aan nieuwe ideeën, wil kennis ophalen en beschikbaar stellen voor het benutten van het vormen van nieuwe (digitale) netwerken. Door onderzoek te faciliteren en innovaties te stimuleren. En de mensen om wie het gaat echt te betrekken, zodat zij kunnen mee-ontwikkelen. Heb je een idee? We komen graag met je in contact. Meer informatie?

Ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan in OZOverbindzorg delen, dat kan! In samenwerking met Uitkoers en de gemeente Helmond hebben we een werkwijze ontwikkeld in OZOverbindzorg. Een brede uitvraag wordt gedaan, helder en beknopt geregistreerd en samenwerken met alle betrokken partijen. Meer informatie?

Kijksluiter

Kijksluiter is een bibliotheek van ongeveer 7.000 animatievideo’s, waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van een geneesmiddel in begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd. Het is inhoudelijk volledig gebaseerd op de bijsluiter, maar vervangt deze niet. Er is een Kijksluiter beschikbaar voor meer dan 95% van alle uitgiften van geneesmiddelen in Nederland. Kijksluiter is bedoeld om thuis in alle rust de bijsluiter van medicatie te bekijken, eventueel samen met een familielid of mantelzorger. De video’s zijn gepersonaliseerd naar geslacht, leeftijd en de reden waarvoor het geneesmiddel is voorgeschreven. Kijksluiter is beschikbaar in verschillende talen, namelijk Nederlands (inclusief ondertiteling), Engels, Turks en Arabisch. Kijksluiter

Crisiskaart

Een andere tool die beschikbaar is via communicatieplatform OZOverbindzorg is: de Crisiskaart. De Crisiskaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, zo groot als een bankpas. Je draagt de Crisiskaart altijd met je mee, bijvoorbeeld in je portemonnee. De Crisiskaart geeft aan wat jouw wensen zijn tijdens een crisis. Wat moeten omstanders en hulpverleners doen of laten? Wie kunnen ze bellen? Ook staat op de kaart welke afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld behandelaar(s), crisisdienst en vertrouwenspersonen. Een Crisiskaart geeft houvast voor jezelf en voor de mensen die je helpen als jij het moeilijk hebt. De Crisiskaart is er voor mensen die vrezen een crisis mee te gaan maken of bang zijn om in een verwarde toestand te raken. Crisiskaart

Ook samenwerken?

Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën, samenwerkingen of mooie initiatieven. Graag denken we met je mee. Wij horen graag van je, neem gerust contact met ons op.

Contact