Logo OZOverbindzorg
OZO

Samenwerken is onze zorg!

Samenwerken in de zorg

Werk snel, gemakkelijk en gestructureerd samen. OZO stimuleert samenwerkingen op grote schaal.
Met het platform heb je jouw zorg, of die van een ander, in één overzicht gebundeld. Want met alle
gebruikers, berichten en bestanden met betrekking tot een onderwerp op één plek, wordt samenwerken niet alleen makkelijker, maar ook leuker!

Wij hebben de volgende samenwerkingen:

Stichting OZOverbindzorg

Stichting OZOverbindzorg is als een burgerinitiatief gestart. De stichting kiest nadrukkelijk voor een betere samenleving, voor gelijke kansen voor ieder mens. Met respect voor eigen regie over ieders leven. We zien de mens vanuit een holistisch mensbeeld, met behoeften op fysiek, psychisch, sociaal en zingevend vlak. In deze tijd van een veranderende economie, van een groeiende bevolking, waarbij een grote groep vergrijst, wordt naast welvaart steeds meer waarde gehecht aan welzijn. Dit vraagt om innovaties, nieuwe ideeën en nieuwe verbindingen.  Digitalisering is een werkelijkheid, wat nieuwe kansen geeft op verbindingen. De stichting OZOverbindzorg wil ruimte geven aan nieuwe ideeën, wil kennis ophalen en beschikbaar stellen voor het benutten van het vormen van nieuwe (digitale) netwerken. Door onderzoek te faciliteren en innovaties te stimuleren. En de mensen om wie het gaat echt te betrekken, zodat zij kunnen mee-ontwikkelen. Heb je een idee? We komen graag met jou in contact. Bekijk de website

Ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan in OZOdelen? Dat kan! In samenwerking met Uitkoers en de gemeente Helmond hebben we een werkwijze ontwikkeld in OZO. Een brede uitvraag wordt gedaan, helder en beknopt geregistreerd en samenwerken met alle betrokken partijen. Ga naar de informatiefolder

Kijksluiter

Kijksluiter is een bibliotheek van ongeveer 7.000 animatievideo’s, waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van een geneesmiddel in begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd. Het is inhoudelijk volledig gebaseerd op de bijsluiter, maar vervangt deze niet. Er is een Kijksluiter beschikbaar voor meer dan 95% van alle uitgiften van geneesmiddelen in Nederland. Kijksluiter is bedoeld om thuis in alle rust de bijsluiter van medicatie te bekijken, eventueel samen met een familielid of mantelzorger. De video’s zijn gepersonaliseerd naar geslacht, leeftijd en de reden waarvoor het geneesmiddel is voorgeschreven. Kijksluiter is beschikbaar in verschillende talen, namelijk Nederlands (inclusief ondertiteling), Engels, Turks en Arabisch. Bekijk kijksluiter

Crisiskaart

De Crisiskaart geeft aan wat jouw wensen zijn tijdens een crisis. Wat moeten omstanders en hulpverleners doen of laten? Wie kunnen ze bellen? Ook staat op de kaart welke afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld behandelaar(s), crisisdienst en vertrouwenspersonen. Een Crisiskaart geeft houvast voor jezelf en voor de mensen die je helpen als jij het moeilijk hebt. De Crisiskaart in OZO is er voor mensen die vrezen een crisis mee te gaan maken of bang zijn om in een verwarde toestand te raken. Bekijk de crisiskaart

CGM Nederland

Samen met CGM Nederland wordt het platform OZO (door)ontwikkeld. CGM zorgt voor de techniek en een optimale beveiliging van het platform. Samen met de OZO-gebruikers zijn wij continu in ontwikkeling. Daarbij hebben de gebruikers zelf een belangrijke bijdrage in welke functies er worden (door)ontwikkeld.   Meer informatie

Ook samenwerken met OZO?

Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën, samenwerkingen of mooie initiatieven. Graag denken we met je mee. Wij horen graag van je, neem gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op!