helpdesk@ozoverbindzorg.nl

088-60 30 800 ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Hoe werkt het?

Met OZOverbindzorg behoud je de regie over jouw zorg. Via een online systeem kunnen alle partijen die bij jouw zorg betrokken zijn met elkaar overleggen, maar ook jijzelf kunt hieraan meedoen. Want wanneer het over jouw zorg gaat, sta jij centraal.

Jouw zorg in één online overzicht
Van zorgverlener tot mantelzorger, in het systeem kunnen alle verschillende partijen binnen jouw zorg met elkaar worden verbonden. Zo komt jouw netwerk samen op één centrale plek en geeft het een goed overzicht wie welke rol heeft in de zorg voor jou. Ook kunnen hier direct zorgafspraken worden vastgelegd en aangepast.

Internet
OZOverbindzorg werkt eenvoudig via een beveiligde internetpagina. Het systeem is makkelijk in gebruik en overal toegankelijk via internet.

Vragen en bestellingen
Via het platform kunnen alle partijen vragen stellen en opmerkingen plaatsen. Zo worden bijzonderheden in jouw zorgsituatie zichtbaar en kan er tijdig worden bijgestuurd. Deelnemers krijgen vanzelf een e-mailbericht wanneer iets aan hen wordt gevraagd. Ook kunnen op ieder gewenst moment apotheekbestellingen worden geplaatst. Hierdoor zijn de lijntjes korter en is er overzicht in het zorgproces.

Eigen regie
Jij als cliënt staat bij OZOverbindzorg centraal. Je maakt zelf, eventueel met je mantelzorger, de beslissingen over jouw zorgproces. Ook bepaal je zelf wie toegang heeft tot het beveiligde systeem.

Voordelen
OZOverbindzorg voordelen

Cliënt/mantelzorger

 • Inzicht in communicatie tussen
  zorgprofessionals en welzijnswerkers
 • Actieve betrokkenheid, participatie-
  samenleving
 • Ondersteuning mantelzorger

Wijkverpleegkundige/thuiszorg

 • Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
 • Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben, korte of geen overdracht

 

Huisarts/POH

 • Minder vragen aan huisarts
 • Betere onderbouwing beleid door signalen thuiszorg en mantelzorg

Paramedici

 • Beleid duidelijk voor alle betrokken
  zorgverleners
 • Effectievere behandeling

Apotheek

 • Apotheekbestellingen rechtstreeks
 • Afhandelen bestellingen in één keer

Ziekenhuis

 • Soepele overdracht
 • Betere afstemming 1e en 2e lijn
 • Minder polibezoeken, meer afhandelen in de 1e lijn

OZOverbindzorg wordt mede mogelijk gemaakt door: