helpdesk@ozoverbindzorg.nl

088-60 30 800 ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Over OZO

Ieder mens verdient de best mogelijke zorg. Maar ieder mens heeft bij die zorg ook anderen nodig, van zorgverleners tot mantelzorgers. Hoe verbind je al deze betrokken partijen, zodat jouw zorg in één overzicht gebundeld is? Hoe zorg je voor goed onderling overleg tussen de betrokkenen zodat de kwaliteit van jouw zorg toeneemt? En hoe houd je zelf de regie over de zorg die jou geboden word?

Om eenvoudiger samen te werken aan jouw zorg hebben wij een online systeem ontwikkeld. Via dit platform worden de verschillende partijen met elkaar verbonden en houden ze elkaar op de hoogte. Iedereen weet wat de status is rondom jouw zorg en weet wat de volgende stap zou moeten zijn. Dit geeft rust.

Overzicht over je eigen zorgproces
Maar de zorg zelf wordt ook beter: door de kortere lijntjes werken alle betrokkenen gerichter aan de beste zorg voor jou. Partijen kunnen beter met elkaar communiceren en dus eerder op elkaar inspelen. En het belangrijkste: jij hebt overzicht over je eigen zorg. Jij neemt deel aan het overleg over jouw zorg, zo wordt er weer met je gepraat in plaats van over je. Ook bepaal je zelf wie toegang heeft tot het systeem.

OZOverbindzorg zorgt voor een doelgerichtere zorg waarbij jij centraal staat. Ook geeft het platform je weer de regie over je eigen zorg. En daarmee over je leven.

Inhoudelijke documenten

Algemeen
Gebruikersvoorwaarden

AVG en ISO/NEN 
Privacyverklaring
Beleid informatiebeveiliging OZOverbindzorg.nl
Certificaat ISO27001
Certificaat NEN7510

Voordelen
OZOverbindzorg voordelen

Cliënt/mantelzorger

 • Inzicht in communicatie tussen
  zorgprofessionals en welzijnswerkers
 • Actieve betrokkenheid, participatie-
  samenleving
 • Ondersteuning mantelzorger

Wijkverpleegkundige/thuiszorg

 • Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
 • Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben, korte of geen overdracht

 

Huisarts/POH

 • Minder vragen aan huisarts
 • Betere onderbouwing beleid door signalen thuiszorg en mantelzorg

Paramedici

 • Beleid duidelijk voor alle betrokken
  zorgverleners
 • Effectievere behandeling

Apotheek

 • Apotheekbestellingen rechtstreeks
 • Afhandelen bestellingen in één keer

Ziekenhuis

 • Soepele overdracht
 • Betere afstemming 1e en 2e lijn
 • Minder polibezoeken, meer afhandelen in de 1e lijn

OZOverbindzorg wordt mede mogelijk gemaakt door: