info@ozoverbindzorg.nl
06 – 117 695 20   ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Vooraankondiging nieuwe gebruikersvoorwaarden

De beveiliging van de gegevens van onze cliënten en gebruikers heeft bij OZOverbindzorg een zeer hoge prioriteit. Recentelijk heeft OZOverbindzorg het ISO27001/NEN7210 certificaat verkregen en daarmee de procedures rond de beveiliging van de informatie verder aangescherpt.

Nieuwe gebruikersvoorwaarden
Als onderdeel van de certificering zijn nieuwe gebruikersvoorwaarden opgesteld. Deze gebruikersvoorwaarden regelen het juiste gebruik van het platform en beschrijven de verantwoordelijkheden van de gebruikers en van OZOverbindzorg. Deze voorwaarden zijn met grote zorgvuldigheid opgesteld en voldoen aan de geldende Nederlandse wetten en regelgeving, alsook aan de komende Europese regelgeving voor de beveiliging van persoonsgegevens die per 25 mei 2018 van kracht wordt.

Voorwaarden accepteren
Wij vragen iedere gebruiker persoonlijk deze voorwaarden door te lezen en te accepteren. De voorwaarden zullen per 20 november 2017 worden ingevoerd. Bij het inloggen in OZOverbindzorg wordt u dan eenmalig gevraagd de voorwaarden te accepteren.

Voorwaarden doorlezen en later accepteren
Wij bieden u de mogelijkheid om eerst de voorwaarden rustig door te lezen. Tot 19 februari 2018 is het mogelijk met OZOverbindzorg te werken zonder dat u deze nieuwe voorwaarden hebt geaccepteerd. Hiervoor kunt u na het inloggen op de knop “beslis later” klikken, daarna kunt u gewoon werken met OZOverbindzorg tot uiterlijk 19 februari 2018. Bij elke keer dat u inlogt krijgt u dan wel opnieuw de vraag om de gebruikersvoorwaarden te accepteren.

De gebruikersvoorwaarden zijn ook te lezen op de website www.ozoverbindzorg.nl onder de knop Over OZO.

Vragen
Mocht u vragen hebben over deze gebruikersvoorwaarden, neemt u dan contact op via info@ozoverbindzorg.nl


Voordelen
OZOverbindzorg voordelen

Cliënt/mantelzorger

 • Inzicht in communicatie tussen
  zorgprofessionals en welzijnswerkers
 • Actieve betrokkenheid, participatie-
  samenleving
 • Ondersteuning mantelzorger

Wijkverpleegkundige/thuiszorg

 • Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
 • Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben, korte of geen overdracht

 

Huisarts/POH

 • Minder vragen aan huisarts
 • Betere onderbouwing beleid door signalen thuiszorg en mantelzorg

Paramedici

 • Beleid duidelijk voor alle betrokken
  zorgverleners
 • Effectievere behandeling

Apotheek

 • Apotheekbestellingen rechtstreeks
 • Afhandelen bestellingen in één keer

Ziekenhuis

 • Soepele overdracht
 • Betere afstemming 1e en 2e lijn
 • Minder polibezoeken, meer afhandelen in de 1e lijn