helpdesk@ozoverbindzorg.nl
06 – 117 695 20   ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Verhalen uit de praktijk over OZOverbindzorg

Verhalen uit de praktijk vertellen wat OZOverbindzorg in het zorgveld kan betekenen. Lees het verhaal van Hannie Olthuis, praktijkondersteuner huisarts. Klik op lees meer voor de link. https://www.ozoverbindzorg.nl/wp-content/uploads/GezondVeluweMaandberichtJuni2018.pdf.


Voordelen
OZOverbindzorg voordelen

Cliënt/mantelzorger

 • Inzicht in communicatie tussen
  zorgprofessionals en welzijnswerkers
 • Actieve betrokkenheid, participatie-
  samenleving
 • Ondersteuning mantelzorger

Wijkverpleegkundige/thuiszorg

 • Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
 • Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben, korte of geen overdracht

 

Huisarts/POH

 • Minder vragen aan huisarts
 • Betere onderbouwing beleid door signalen thuiszorg en mantelzorg

Paramedici

 • Beleid duidelijk voor alle betrokken
  zorgverleners
 • Effectievere behandeling

Apotheek

 • Apotheekbestellingen rechtstreeks
 • Afhandelen bestellingen in één keer

Ziekenhuis

 • Soepele overdracht
 • Betere afstemming 1e en 2e lijn
 • Minder polibezoeken, meer afhandelen in de 1e lijn