helpdesk@ozoverbindzorg.nl
06 – 117 695 20   ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Symposium over OZOverbindzorg in Helmond

In Helmond organiseren de Regionale Huisartsenvereniging Helmond eo, Elan Huisartsen, Savant Zorg en De Zorgboog een symposium met als onderwerp: OZOverbindzorg. Het symposium vindt plaats op dinsdag 13 maart. Het is dé aftrap voor een brede regionale #samenwerking in de regio Helmond met de Regionale Huisartsenvereniging Helmond eo, Elan huisartsen, Savant Zorg, De Zorgboog #communicatie #samenwerken


Voordelen
OZOverbindzorg voordelen

Cliënt/mantelzorger

 • Inzicht in communicatie tussen
  zorgprofessionals en welzijnswerkers
 • Actieve betrokkenheid, participatie-
  samenleving
 • Ondersteuning mantelzorger

Wijkverpleegkundige/thuiszorg

 • Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
 • Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben, korte of geen overdracht

 

Huisarts/POH

 • Minder vragen aan huisarts
 • Betere onderbouwing beleid door signalen thuiszorg en mantelzorg

Paramedici

 • Beleid duidelijk voor alle betrokken
  zorgverleners
 • Effectievere behandeling

Apotheek

 • Apotheekbestellingen rechtstreeks
 • Afhandelen bestellingen in één keer

Ziekenhuis

 • Soepele overdracht
 • Betere afstemming 1e en 2e lijn
 • Minder polibezoeken, meer afhandelen in de 1e lijn