info@ozoverbindzorg.nl
06 – 117 695 20   ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

OZOverbindzorg vertelt

Mooi artikel waarin Cindy Hobert en Martine Scholten vertellen over de opschaling van OZOverbindzorg.

https://www.zorginnovatie.nl/blog/succesvol-opschalen-ozoverbindzorg-vertelt


Voordelen
OZOverbindzorg voordelen

Cliënt/mantelzorger

  • Inzicht in communicatie tussen
    zorgprofessionals en welzijnswerkers
  • Actieve betrokkenheid, participatie-
    samenleving
  • Ondersteuning mantelzorger

Wijkverpleegkundige/thuiszorg

  • Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
  • Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben, korte of geen overdracht

 

Huisarts/POH

  • Minder vragen aan huisarts
  • Betere onderbouwing beleid door signalen thuiszorg en mantelzorg

Paramedici

  • Beleid duidelijk voor alle betrokken
    zorgverleners
  • Effectievere behandeling

Apotheek

  • Apotheekbestellingen rechtstreeks
  • Afhandelen bestellingen in één keer

Ziekenhuis

  • Soepele overdracht
  • Betere afstemming 1e en 2e lijn
  • Minder polibezoeken, meer afhandelen in de 1e lijn