Geplaatst op: 17 oktober 2019

OZOverbindzorg staat in Gids open standaarden


Cindy Hobert, OZOverbindzorg: niet de ICT, maar de mensen maken het verschil in de zorg

In 2012 werd het Overijsselse Luttenberg opgeschrikt: het plaatselijke verzorgingshuis moest dicht. De sluiting kwam voort uit bezuinigingen in de zorg, onderdeel van een pakket maatregelen tijdens de toenmalige crisis. Voor de zestien bewoners kon geen nieuwe voorziening worden getroffen. Zij zouden moeten verhuizen. Onze Cindy Hobert, directeur van OZOverbindzorg is geïnterviewd door Gids open standaarden. De komst van OZO (Online Zorg Ondersteuning) zorgde ervoor dat er samenwerking kwam in netwerken rondom zorgvragers. Communicatie met het netwerk van zorgverleners rondom en vooral met de cliënten zorgde voor een succesvolle kanteling. ICT blijkt daarin voor hen ondergeschikt.

Het volledige interview vind je in op blog.gidsopenstandaarden.nl.

Terug naar het overzicht