helpdesk@ozoverbindzorg.nl
06 – 117 695 20   ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

OZOverbindzorg bundelt krachten samen met andere zorgorganisaties voor mensen met COPD

Zorgorganisaties bundelen krachten voor mensen met COPD

Mensen met de longziekte COPD kunnen sinds vandaag in de regio Kennemerland gebruik maken van het netwerk ‘COPD in de buurt’. Dankzij de speciale app ‘Thuismeten’ volgen zij het verloop van hun ziekte en kijken zorgprofessionals op afstand mee via beeldbellen. Voordeel is dat mensen met COPD minder voor controle naar het ziekenhuis hoeven, meer regie over hun leven hebben en zich veilig voelen doordat gespecialiseerde verpleegkundigen dag en nacht bereikbaar zijn. COPD in de buurt is uniek vanwege de intensieve samenwerking tussen zorgverleners in de wijk, het ziekenhuis en innovatieve partners die zorg op afstand mogelijk maken.

‘COPD in de buurt’ is een samenwerking van zorgorganisaties die de zorg voor mensen met COPD willen verbeteren. Een van de initiatiefnemers is Peter Paardekooper van Huisartsen Centrum Zandvoort. “Voor mensen met COPD is een ziekenhuisbezoek zwaar vanwege hun beperkte longinhoud. Daar komt bij dat controles op vaste momenten zijn en we er dan niet altijd zijn wanneer de zorg écht nodig is. Dankzij Thuismeten kan dat wel; patiënten kunnen met artsen en verpleegkundigen veilig informatie uitwisselen en beeldbellen via de speciale Luscii app op een tablet. Zo krijgen ze inzicht in hun leefstijl en de invloed daarvan op hun gezondheid. Alleen als het nodig is, maken we een afspraak in het ziekenhuis”.

Unieke samenwerking
Bijzonder is dat alle partijen in de zorg rondom mensen met COPD de handen ineen hebben geslagen: huisartsen coöperatie Zuid-Kennemerland, netwerk van fysiotherapeuten FysiQ, zorgorganisaties Kennemerhart en Zorgbalans, het Spaarne Gasthuis, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en innovatieve partners die ‘zorg op afstand’ mogelijk maken. Eerder bleek in een pilot dat het idee van ‘COPD in de buurt’ een succes was: nu is de tijd rijp voor een volgende stap. Paardekooper: “Nieuw is dat we 24/7 zorg bieden via beeldbellen en daarbij gebruik maken van de Compaan, een gebruiksvriendelijke tablet. Met Thuismeten brengen we de tweedelijnszorg naar de ‘nuldelijn’, thuis bij de patiënt. Dat geeft hem of haar veel meer vrijheid”.

Veilig gevoel
De 24/7 zorg op afstand wordt uitgevoerd door de verpleegkundigen van Medisch Service Centrum NAAST. Zij schakelen als het nodig is een van de andere zorgprofessionals in voor bijvoorbeeld een bezoek aan huis. René Baljon, directeur van NAAST: “Onze jarenlange ervaring met zorg op afstand voor ziekenhuizen zetten we nu in voor de huisartsen. We staan naast de zorgprofessional en de patiënt en dat geeft hen een veilig gevoel. Met zorg op afstand wordt zorg een minder prominent onderdeel van je leven en dat maakt het zo waardevol”.

Snelle informatie-uitwisseling
Alle zorgverleners, zoals de wijkverpleegkundige, praktijkondersteuner, longverpleegkundige en fysiotherapeut, blijven via het communicatieplatform OZOverbindzorg op de hoogte van het verloop van het ziektebeeld. Paardekooper: “Samen geven we de patiënt de regie, hij of zij bepaalt welke zorgverleners toegang krijgen. Zij kunnen zo snel informatie uitwisselen en actie ondernemen als dat nodig is”. COPD in de buurt start in deze vernieuwde opzet eerst met 50 patiënten. Paardekooper: “In 2019 willen we dat verder uitbreiden en Thuismeten mogelijk maken voor alle mensen met COPD in de regio Kennemerland”. Baljon ondersteunt die ambitie. “Onlangs is in de Tweede Kamer afgesproken dat zorg op afstand binnen drie jaar voor alle mensen met COPD en hartfalen in Nederland beschikbaar moet zijn. Daar sluit de samenwerking in Kennemerland naadloos op aan. Wij zijn er samen klaar voor om op te schalen”.

Thuismeten COPD is mogelijk gemaakt door de samenwerkende partijen in het project ‘COPD in de buurt’: Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland, Spaarne Gasthuis, FysiQ netwerk, Luscii, Kennemerhart, Medisch Service Centrum NAAST, Compaan, Zorgbalans, OZOverbindzorg, Room to en Zilveren Kruis.


Voordelen
OZOverbindzorg voordelen

Cliënt/mantelzorger

 • Inzicht in communicatie tussen
  zorgprofessionals en welzijnswerkers
 • Actieve betrokkenheid, participatie-
  samenleving
 • Ondersteuning mantelzorger

Wijkverpleegkundige/thuiszorg

 • Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
 • Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben, korte of geen overdracht

 

Huisarts/POH

 • Minder vragen aan huisarts
 • Betere onderbouwing beleid door signalen thuiszorg en mantelzorg

Paramedici

 • Beleid duidelijk voor alle betrokken
  zorgverleners
 • Effectievere behandeling

Apotheek

 • Apotheekbestellingen rechtstreeks
 • Afhandelen bestellingen in één keer

Ziekenhuis

 • Soepele overdracht
 • Betere afstemming 1e en 2e lijn
 • Minder polibezoeken, meer afhandelen in de 1e lijn