helpdesk@ozoverbindzorg.nl
06 – 117 695 20   ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Het contact tussen zorgverleners kan stukken beter – de visie van huisarts Bardo Strijdhorst

Het is essentieel: goede communicatie binnen de zorg. Toch is daarvan nog niet overal sprake. Volgens Bardo Strijdhorst, huisarts in Ermelo, verloopt het contact met andere zorgverleners niet altijd soepel. Het kan ervoor zorgen dat informatie over een patiënt onjuist aankomt. “Het is altijd de vraag: komt mijn boodschap wel goed over?”

Sinds een aantal jaar werkt Bardo met OZOverbindzorg. Hij vertelt over zijn ervaringen met het systeem – en over de communicatieproblemen die hij ervaren heeft in de zorg.

Verschillende systemen
Als het aan Bardo ligt, kan de communicatie rondom het medicijngebruik van patiënten stukken beter. “Wijzigingen in de medicatielijst van een patiënt komen soms maar moeilijk door. Als ik dit naar een apotheker stuur komt dat wel goed over, maar de apotheek moet het weer doorgeven aan het ziekenhuis. Dat gebeurt niet altijd soepel, wat kan liggen aan het verschil in communicatiesystemen van de apotheek en het ziekenhuis. Het is altijd de vraag of de boodschap die je doorgeeft, er aan de andere kant hetzelfde uitkomt. Als huisarts moet ik daardoor continu alert zijn: klopt de medicatielijst van mijn patiënten wel?”

“Door een verschil in systemen komt informatie soms niet goed over”

Eindeloos bellen
Maar ook het contact met andere zorgverleners verloopt volgens Bardo niet altijd goed. “Als ik een boodschap door wil geven aan familie of andere hulpverleners, kan ik dat doen via de telefoon. Maar soms wordt er niet opgenomen of komt het niet uit; dan ben ik eindeloos aan het bellen voor die ene boodschap. Soms geef ik informatie door via de patiënt, mondeling of via een briefje, maar dan is het de vraag of de informatie helemaal juist overkomt.”

Veilig informatie delen
Het gebruik van OZOverbindzorg scheelt Bardo daarom een hoop werk. “Ik werk veel met ouderen, die vaak meerdere zorgverleners om zich heen nodig hebben. Denk aan de wijkverpleging, een mantelzorger, de apotheek, de fysiotherapeut, het ziekenhuis, en de huisarts natuurlijk. OZO is bij uitstek het medium om vlot en veilig informatie te delen tussen al deze partijen. Het prettige is dat ik selectief kan aangeven wie ik wil bereiken met een bericht. Maar naar wie ik het bericht ook stuur, de patiënt of mantelzorger krijgt ook altijd een melding en is daardoor overal van op de hoogte.”

“Naar wie je de boodschap ook stuurt, de patiënt of mantelzorger is altijd op de hoogte”

Zeven disciplines
Voor patiënten met een zogenoemde multiproblematiek is OZOverbindzorg in het werk van Bardo bijna onmisbaar. “Een van mijn patiënten heeft een ernstige vorm van Parkinson, waardoor er veel zorgverleners bij hem betrokken zijn: ik als huisarts, een apotheker, de wijkverpleging, een ergotherapeut, een fysiotherapeut, een logopediste, een diëtiste … Zo heb je al snel zeven disciplines bij elkaar, én de patiënt en zijn familie. Deze situatie leent zich goed voor OZO. Het scheelt veel misverstanden en geregel, omdat we met z’n allen op één platform communiceren.”

Over Bardo Strijdhorst
Bardo werkt bij huisartsenpraktijk Strijdhorst, die gevestigd is in gezondheidscentrum Ermelo. Onder dit centrum vallen verschillende huisartsenpraktijken met ieder hun eigen patiënten. Naast huisarts is Bardo ook medisch coördinator bij TCC Beter Samen, een organisatie die de communicatie en samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten in de omgeving Harderwijk wil verbeteren.

 

 


Voordelen
OZOverbindzorg voordelen

Cliënt/mantelzorger

 • Inzicht in communicatie tussen
  zorgprofessionals en welzijnswerkers
 • Actieve betrokkenheid, participatie-
  samenleving
 • Ondersteuning mantelzorger

Wijkverpleegkundige/thuiszorg

 • Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
 • Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben, korte of geen overdracht

 

Huisarts/POH

 • Minder vragen aan huisarts
 • Betere onderbouwing beleid door signalen thuiszorg en mantelzorg

Paramedici

 • Beleid duidelijk voor alle betrokken
  zorgverleners
 • Effectievere behandeling

Apotheek

 • Apotheekbestellingen rechtstreeks
 • Afhandelen bestellingen in één keer

Ziekenhuis

 • Soepele overdracht
 • Betere afstemming 1e en 2e lijn
 • Minder polibezoeken, meer afhandelen in de 1e lijn