Wie is Leendert de Gelder

ICT manager

Leendert heeft als wijkverpleegkundige met OZOverbindzorg gewerkt. Inmiddels heeft Leendert zich ontwikkeld in het ICT vak door het platform OZOverbindzorg. Het geeft voldoening om een platform te ontwikkelen die samenwerking optimaal ondersteunt. Een platform waarmee communiceren makkelijker en sneller wordt en professionals, cliënten en mantelzorgers tijd overhouden voor elkaar!

Werkervaring; wijkverpleegkundige