Wie is Karin Jutten

Projectleider

In de jaren dat Karin als wijkverpleegkundige werkte heeft ze verschillende innovaties meegemaakt om de zorg te verbeteren. Ook OZOverbindzorg werd in de regio waar zij werkzaam was geïmplementeerd. In de zorg verandert er veel. Bij veranderingen vindt zij het belangrijk om te kijken naar wat er mogelijk is en niet naar de beperkingen. Door te focussen op positiviteit en mogelijkheden zijn veranderingen gemakkelijker.

Werkervaring: Wijkverpleegkundige