helpdesk@ozoverbindzorg.nl

088-60 30 800 ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Kracht achter OZOverbindzorg

 

Dagelijks werkt een team van mensen voor en achter de schermen bij OZOverbindzorg om de samenwerking tussen alle betrokkenen rondom de zorg en het welzijn van cliënten op te zetten, voort te zetten en te onderhouden.

De communicatie over de zorg en het welzijn draagt bij aan het tot stand komen van deze samenwerking.

Door de inzet van OZOverbindzorg is niet alleen de gezondheidssituatie van de cliënt in beeld, maar ook het netwerk van betrokkenen.

De toezichthouders en het team van OZOverbindzorg maken zich hier samen sterk voor!

Uitvoeringsorganisatie OZOverbindzorg

Cindy Hobert

Directeur

Martine Scholten

Manager bedrijfsvoering en HR/ Adjunctdirecteur

Marieke Willems

Manager projectorganisatie

Leendert de Gelder

ICT manager

Linda Booijink-Vrielink

Projectleider

Annette Hemels – Van der Lans

Projectleider

Karin Ilbrink

Projectleider

Kevin van Elst

Projectleider

Karin Brinkhof

Projectleider

Elisabeth Vink

Projectleider GGZ

Ellis Aten

Projectleider

Silvia van Dijke

Projectondersteuner

Jeannette Kemper

Projectondersteuner

Patty Bloeme

Projectondersteuner

Marijke van den Tillaart

Management assistent

Melissa Bruggeman

Helpdeskmedewerker

Chantal van der Sluis

Helpdeskmedewerker

Jolien Hoppen

Administratief medewerker

Sanne Leenen

Consulent PsyNet

Linda Staal

Consulent PsyNet

Pascal van der Wielen

Medewerker PsyNet

Karin Hagoort

Projectmanager PsyNet

Raad van Commissarissen

Ellen Zijp

Adviseur

Arts (niet praktiserend) en bedrijfskundige, voormalig specialist ouderengeneeskunde en voormalig verpleeghuisdirecteur

Bestuur Stichting OZOverbindzorg.nl

Frits Lauterbach

Voorzitter

Voormalig VP Arthur D. Little Int. Inc. Strategie en Innovatie ICT en Change Management

Ida Besten

Bestuurslid

Voormalig Psychiatrisch Verpleegkundige en Coördinator Zorgboerderijen, Bestuurslid Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Eugenie Tijs

Bestuurslid

Freelance Controller/financieel manager in zowel zorg als bedrijfsleven

Raad van toezicht Stichting OZOverbindzorg.nl

Johan Bruin

Voorzitter

Adviseur Strategie en Innovatie Gezondheid, Zorg, Technologie en ICT, voormalig Senior Management TNO en Nictiz

Maarten Smit

Lid

Directeur/eigenaar Me-doc

Ilse Jansen

Lid

Directeur Zorg & Wonen, regio Oost bij Philadelphia – zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, voormalig directeur zorg bij Opella, voormalig directeur Frion

Adviseurs Stichting OZOverbindzorg.nl

Ilse Reimink

Adviseur

GZ-psycholoog / Orthopedagoog-generalist, werkzaam bij Frion

Frans Essink

Adviseur

Specialist ouderengeneeskunde, Supervisie & coaching, Consulent bij het CCE regio Noord-Oost

Voordelen
OZOverbindzorg voordelen

Cliënt/mantelzorger

 • Inzicht in communicatie tussen
  zorgprofessionals en welzijnswerkers
 • Actieve betrokkenheid, participatie-
  samenleving
 • Ondersteuning mantelzorger

Wijkverpleegkundige/thuiszorg

 • Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
 • Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben, korte of geen overdracht

 

Huisarts/POH

 • Minder vragen aan huisarts
 • Betere onderbouwing beleid door signalen thuiszorg en mantelzorg

Paramedici

 • Beleid duidelijk voor alle betrokken
  zorgverleners
 • Effectievere behandeling

Apotheek

 • Apotheekbestellingen rechtstreeks
 • Afhandelen bestellingen in één keer

Ziekenhuis

 • Soepele overdracht
 • Betere afstemming 1e en 2e lijn
 • Minder polibezoeken, meer afhandelen in de 1e lijn

OZOverbindzorg wordt mede mogelijk gemaakt door: