info@ozoverbindzorg.nl
06 – 117 695 20   ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Kracht achter OZOverbindzorg

Het doel van Stichting OZOverbindzorg is het verzekeren dat de medische en sociale zorg voor kwetsbare mensen (ouderen, gehandicapten, jongeren) optimaal wordt verricht door alle betrokken partijen in het Virtuele Verzorgingshuis OZOverbindzorg.nl. De cliënt staat centraal en heeft de regie. Naast zorgprofessionals kunnen ook mantelzorgers, familie en buren meedoen.

De stichting wil bijdragen aan de verbetering van het welzijn van kwetsbare mensen met chronische ziekten en streeft de daartoe behorende maatschappelijke doelen na. De stichting heeft een ANBI status en geen winstoogmerk. OZOverbindzorg is ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd.

De leden van de Raad van Toezicht, Raad van Advies en Bestuur leveren vanuit een maatschappelijk belang een bijdrage, de werkzaamheden zijn onbezoldigd.

Raad van toezicht Stichting OZOverbindzorg.nl

Leontine Verhoeven

Voorzitter

Raad van Bestuur De Twentse Zorgcentra, voorheen lid RvB Stichting Carinova

Hans Uijen

Lid

Huisarts Groepspraktijk Huisartsen Holten

Johan Bruin

Lid

Adviseur Strategie en Innovatie Gezondheid, Zorg, Technologie en ICT, voormalig Senior Management TNO en Nictiz

Bestuur Stichting OZOverbindzorg.nl

Frits Lauterbach

Voorzitter

Voormalig VP Arthur D. Little Int. Inc. Strategie en Innovatie ICT en Change Management

Martine Scholten

Secretaris/penningmeester

Business Controller a.i./Interimprofessional, voormalig Business Controller Rabobank

Ida Besten

Bestuurslid

Voormalig Psychiatrisch Verpleegkundige en Coördinator Zorgboerderijen, Bestuurslid Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Henk van Kampen

Bestuurslid

Adviseur zorgsector, voormalig bestuurder Zorggroep Raalte

Adviseurs Stichting OZOverbindzorg.nl

Ilse Jansen

Adviseur

Directeur Zorg & Wonen, regio Oost bij Philadelphia – zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, voormalig directeur zorg bij Opella, voormalig directeur Frion

Ellen Zijp

Adviseur

Arts (niet praktiserend) en bedrijfskundige, voormalig specialist ouderengeneeskunde en voormalig verpleeghuisdirecteur

Ilse Reimink

Adviseur

GZ-psycholoog / Orthopedagoog-generalist, werkzaam bij Frion

Frans Essink

Adviseur

Specialist ouderengeneeskunde bij ZorgAccent, Supervisie & coaching, Consulent bij het CCE regio Noord-Oost

Team Stichting OZOverbindzorg.nl

Cindy Hobert

Directeur projecten

Marieke Willems

Projectleider

Leendert de Gelder

Projectleider

Linda Vrielink

Projectleider

Annette Hemels – Van der Lans

Projectleider

Janneke Verhees

Projectleider regio Helmond

Karin Ilbrink

Junior projectleider

Mariska Post

Junior projectleider

Silvia van Dijke

Projectondersteuner

Marijke van den Tillaart

Projectondersteuner

Melissa Bruggeman

Projectondersteuner

Jeannette Kemper

Projectondersteuner

Patty Bloeme

Projectondersteuner

José Bakker

Officemanager

Voordelen
OZOverbindzorg voordelen

Cliënt/mantelzorger

 • Inzicht in communicatie tussen
  zorgprofessionals en welzijnswerkers
 • Actieve betrokkenheid, participatie-
  samenleving
 • Ondersteuning mantelzorger

Wijkverpleegkundige/thuiszorg

 • Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
 • Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben, korte of geen overdracht

 

Huisarts/POH

 • Minder vragen aan huisarts
 • Betere onderbouwing beleid door signalen thuiszorg en mantelzorg

Paramedici

 • Beleid duidelijk voor alle betrokken
  zorgverleners
 • Effectievere behandeling

Apotheek

 • Apotheekbestellingen rechtstreeks
 • Afhandelen bestellingen in één keer

Ziekenhuis

 • Soepele overdracht
 • Betere afstemming 1e en 2e lijn
 • Minder polibezoeken, meer afhandelen in de 1e lijn

OZOverbindzorg wordt mede mogelijk gemaakt door: