info@ozoverbindzorg.nl
06 – 117 695 20   ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Kracht achter OZOverbindzorg

 

Dagelijks werkt een team van mensen voor en achter de schermen bij OZOverbindzorg om de samenwerking tussen alle betrokkenen rondom de zorg en het welzijn van cliënten op te zetten, voort te zetten en te onderhouden.

De communicatie over de zorg en het welzijn draagt bij aan het tot stand komen van deze samenwerking.

Door de inzet van OZOverbindzorg is niet alleen de gezondheidssituatie van de cliënt in beeld, maar ook het netwerk van betrokkenen.

De toezichthouders en het team van OZOverbindzorg maken zich hier samen sterk voor!

Raad van toezicht Stichting OZOverbindzorg.nl

Leontine Verhoeven

Voorzitter

Raad van Bestuur De Twentse Zorgcentra, voorheen lid RvB Stichting Carinova

Hans Uijen

Lid

Huisarts Groepspraktijk Huisartsen Holten

Johan Bruin

Lid

Adviseur Strategie en Innovatie Gezondheid, Zorg, Technologie en ICT, voormalig Senior Management TNO en Nictiz

Bestuur Stichting OZOverbindzorg.nl

Frits Lauterbach

Voorzitter

Voormalig VP Arthur D. Little Int. Inc. Strategie en Innovatie ICT en Change Management

Martine Scholten

Secretaris/penningmeester

Business Controller a.i./Interimprofessional, voormalig Business Controller Rabobank

Ida Besten

Bestuurslid

Voormalig Psychiatrisch Verpleegkundige en Coördinator Zorgboerderijen, Bestuurslid Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Henk van Kampen

Bestuurslid

Adviseur zorgsector, voormalig bestuurder Zorggroep Raalte

Adviseurs Stichting OZOverbindzorg.nl

Ilse Jansen

Adviseur

Directeur Zorg & Wonen, regio Oost bij Philadelphia – zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, voormalig directeur zorg bij Opella, voormalig directeur Frion

Ellen Zijp

Adviseur

Arts (niet praktiserend) en bedrijfskundige, voormalig specialist ouderengeneeskunde en voormalig verpleeghuisdirecteur

Ilse Reimink

Adviseur

GZ-psycholoog / Orthopedagoog-generalist, werkzaam bij Frion

Frans Essink

Adviseur

Specialist ouderengeneeskunde bij ZorgAccent, Supervisie & coaching, Consulent bij het CCE regio Noord-Oost

Uitvoeringsorganisatie OZOverbindzorg

Cindy Hobert

Directeur projecten

Marieke Willems

Projectleider

Leendert de Gelder

Projectleider

Linda Booijink-Vrielink

Projectleider

Annette Hemels – Van der Lans

Projectleider

Janneke Verhees

Projectleider regio Helmond

Nathalie Jansen

Projectleider zorg en onderwijs

Elisabeth Vink

Projectleider GGZ

Karin Ilbrink

Junior projectleider

Karin Brinkhof

Junior projectleider

Silvia van Dijke

Projectondersteuner

Marijke van den Tillaart

Projectondersteuner

Melissa Bruggeman

Projectondersteuner

Jeannette Kemper

Projectondersteuner

Patty Bloeme

Projectondersteuner

José Bakker

Officemanager

Voordelen
OZOverbindzorg voordelen

Cliënt/mantelzorger

 • Inzicht in communicatie tussen
  zorgprofessionals en welzijnswerkers
 • Actieve betrokkenheid, participatie-
  samenleving
 • Ondersteuning mantelzorger

Wijkverpleegkundige/thuiszorg

 • Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
 • Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben, korte of geen overdracht

 

Huisarts/POH

 • Minder vragen aan huisarts
 • Betere onderbouwing beleid door signalen thuiszorg en mantelzorg

Paramedici

 • Beleid duidelijk voor alle betrokken
  zorgverleners
 • Effectievere behandeling

Apotheek

 • Apotheekbestellingen rechtstreeks
 • Afhandelen bestellingen in één keer

Ziekenhuis

 • Soepele overdracht
 • Betere afstemming 1e en 2e lijn
 • Minder polibezoeken, meer afhandelen in de 1e lijn

OZOverbindzorg wordt mede mogelijk gemaakt door: