helpdesk@ozoverbindzorg.nl

088-60 30 800 ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Cliëntparticipatie

Jouw mening telt!
Wij zetten ons in voor betere zorg voor iedereen. Daarom willen we graag weten wat jij vindt van OZOverbindzorg. Jouw ideeën en ervaringen worden gebruikt om de kwaliteit van OZOverbindzorg te verbeteren. Wil je met ons meepraten over OZOverbindzorg? Doe dan mee en geef zo jouw stem.

Deelnemen kan in jouw regio:

1.       Via een cliëntgebruikersgroep
2.       Via het OZOverbindzorg cliëntpanel
3.       Als cliëntambassadeur
4.       Als cliëntondersteuner

1. Gebruikersgroep
De leden van de cliëntgebruikersgroep praten mee vanuit het belang van cliënten en mantelzorgers op basis van eigen ideeën en ervaringen.

Als deelnemer van een gebruikersgroep:

 • Heb je ervaring met het gebruik van OZOverbindzorg;
 • Ben je bereid om vernieuwingen in OZOverbindzorg te beoordelen op comfort en gemak;
 • Kun je wensen/ ervaringen van jezelf en anderen goed verwoorden;
 • Heb je een kritische, positieve en open houding;
 • Ben je staat om samen te werken wat leidt tot suggesties voor het verbeteren van de kwaliteit van OZOverbindzorg.

De cliëntgebruikersgroep komt in elke regio 1x per jaar bij elkaar. De bijeenkomst duurt ongeveer anderhalf uur. Voor de bijeenkomst wordt een agenda gestuurd met de onderwerpen die worden besproken. Cliënten en mantelzorgers krijgen reiskostenvergoeding.

2. Panel
In het cliëntpanel geef je samen met andere deelnemers jouw mening over OZOverbindzorg door middel van het invullen een vragenlijst. De resultaten van de vragenlijsten worden gebruikt om de communicatie over de zorg en welzijn via OZOverbindzorg te verbeteren. Dit kan door jouw ervaringen met ons te delen!

Deelnemen kan anoniem. Een paar keer per jaar krijg je per e-mail een vragenlijst toegestuurd. Je bepaalt per vragenlijst of je meedoet. Niks is verplicht.

3. Ambassadeur
Een cliëntambassadeur gaat mee naar bijeenkomsten waar cliënten en mantelzorgers worden voorgelicht over OZOverbindzorg. Wil jij jouw ervaringen met OZOverbindzorg graag delen met anderen? En ben je bereid om voor een groep mensen te spreken? Mogelijk ben je dan geschikt als cliëntambassadeur en komen wij graag met jou in contact.

4. Ondersteuner
Cliëntondersteuners binnen OZOverbindzorg zijn personen die de belangen van cliënten en mantelzorgers behartigen. Zij organiseren en begeleiden gebruikersgroepen, denken mee over oplossingen om OZOverbindzorg cliëntvriendelijk en toegankelijk te houden, afgestemd op de wensen van de cliënt. Wij zijn op zoek naar mensen die als cliëntondersteuner bij OZOverbindzorg aan de slag willen.

Deelnemen?
Wil je een bijdrage leveren aan OZOverbindzorg als deelnemer in een cliëntgebruikersgroep, in ons panel, als ambassadeur of ondersteuner? Laat het ons weten via: e-mail info@ozoverbindzorg.nl of telefoon 088-60 30 800. Voor meer inhoudelijke informatie/vraagstukken kun je contact opnemen met Ida Besten, adviseur cliëntparticipatie: ida@ozoverbindzorg.nl

 

 

Voordelen
OZOverbindzorg voordelen

Cliënt/mantelzorger

 • Inzicht in communicatie tussen
  zorgprofessionals en welzijnswerkers
 • Actieve betrokkenheid, participatie-
  samenleving
 • Ondersteuning mantelzorger

Wijkverpleegkundige/thuiszorg

 • Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
 • Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben, korte of geen overdracht

 

Huisarts/POH

 • Minder vragen aan huisarts
 • Betere onderbouwing beleid door signalen thuiszorg en mantelzorg

Paramedici

 • Beleid duidelijk voor alle betrokken
  zorgverleners
 • Effectievere behandeling

Apotheek

 • Apotheekbestellingen rechtstreeks
 • Afhandelen bestellingen in één keer

Ziekenhuis

 • Soepele overdracht
 • Betere afstemming 1e en 2e lijn
 • Minder polibezoeken, meer afhandelen in de 1e lijn

OZOverbindzorg wordt mede mogelijk gemaakt door: