Logo OZOverbindzorg

OZOverbindzorg voor jeugdigen en in het onderwijs

Jeugd en onderwijs OZOverbindzorg

Voor de jeugdige, ouders en verzorgers

OZOverbindzorg is voor iedereen, of je nu zelf ondersteuning nodig hebt of zorgt voor een ander. Vanaf het moment dat een baby geboren wordt vormt zich een netwerk rondom het kind. Denk maar aan de ouders, de kraamzorg en het consultatiebureau. Dit netwerk veranderd wanneer er een andere levensfase of vraag aandient. Er kunnen omstandigheden ontstaan waardoor extra zorg of ondersteuning nodig is. Het persoonlijk netwerk breidt zich uit met een zorgnetwerk bestaande uit verschillende professionals. Samenwerking en communicatie wanneer extra zorg of ondersteuning nodig is wordt een grotere uitdaging.

OZOverbindzorg is daarom vanaf de geboorte tot het overlijden beschikbaar. Door alle partijen die bij een jeugdige betrokken zijn met elkaar te verbinden, kun je als jeugdige of ouder/verzorger weer in jouw kracht staan. Alle betrokken partijen worden met elkaar verbonden waardoor de samenwerking zal verbeteren.

Ouder(s)/verzorger

Kinderen die zorg ontvangen tijdens óf na schooltijd

Als ouder of verzorger van een kind ben je verantwoordelijk voor zorg. Een kind dat zorg nodig heeft, heeft vaak te maken met veel verschillende zorgverleners. Dit komt doordat er zowel thuis, in de privésituatie, als op school, verschillende zorgverleners bij betrokken worden. Veel van deze betrokken zorgverleners weten niet van elkaars bestaan of waar ze mee bezig zijn. Dat vraagt om betere communicatie. Communicatieplatform OZOverbindzorg zorgt voor een betere onderlinge communicatie tussen betrokken zorgverleners. Via een eenvoudig online platform worden alle zorgverleners waar jij en jouw kind mee te maken hebben, samengebracht. Hiermee vormt zich een netwerk, waarvan jij zelf bepaalt wie er meedoet. Alle betrokken partijen zijn zo beter op de hoogte en de lijntjes zijn kort, met meer betrokkenheid als resultaat. In OZOverbindzorg vind je informatie en instructies over de medische en niet-medische problemen die jouw kind ondervindt. Dat is overzichtelijk en geeft duidelijkheid.

Intern begeleider Ellen Eektimmerman

Intern begeleider Ellen Eektimmerman ''Voor ouders is het vooral heel transparant, ouders zien precies wie met wie communiceert en wat er gezegd wordt. Zij hebben ook de regie!''
Meer verhalen uit de praktijk

Professional in het onderwijs

Professional betrokken bij zorg voor kinderen

Ben jij beroepsmatig betrokken bij de zorg, het welzijn en onderwijs van kinderen? Dan doe je dat vast met veel liefde en aandacht. Veel kinderen en jongeren kampen met (meervoudige) problematiek waar je als professional vanzelfsprekend mee te maken krijgt. Vaak zijn er veel mensen betrokken, maar is het niet altijd duidelijk wie welke taken en verantwoordelijkheden op zich neemt. Sterker nog, soms is het niet eens duidelijk wie er allemaal bij een gezin betrokken zijn. Om overzicht te krijgen én te houden kan OZOverbindzorg worden ingezet. Met OZOverbindzorg is het mogelijk om alle betrokkenen in het netwerk van kinderen/jongeren en hun familie in beeld te brengen. Onderling kan er in het netwerk met elkaar gecommuniceerd worden over de problemen. De lijnen zijn kort en er kunnen duidelijke afspraken gemaakt worden. Wil je als professional gebruik maken van ons communicatieplatform? Klik dan door naar de pagina: Professional.

Meedoen?

Meld je aan

Wil jij gebruik maken van het communicatieplatform? Geef dit aan bij jouw huisarts of zorgorganisatie. Aanmelden kan ook via deze website. Is jouw huisarts of thuiszorgorganisatie nog niet verbonden met OZOverbindzorg? Laat het ons weten, dan ondernemen wij actie.