Logo OZOverbindzorg
Voor jeugd/onderwijs
zorgverleners en jongere

Voor de ouders en verzorgers

OZOverbindzorg is voor iedereen, of je nu zelf zorg nodig hebt of zorgt voor een ander. Er is geen levensjaar waarin zorg geen rol speelt. Ons communicatieplatform is vanaf de geboorte tot het overlijden beschikbaar. Want goede zorg moet voor ieder mens beschikbaar zijn. Door alle partijen die bij een kind betrokken zijn met elkaar te verbinden, verbeteren we de samenwerking in onderwijs en zorg.

Ouder(s)/verzorger

Kinderen die zorg ontvangen tijdens óf na schooltijd

Als ouder of verzorger van een kind ben je verantwoordelijk voor zorg. Een kind dat zorg nodig heeft, heeft vaak te maken met veel verschillende zorgverleners. Dit komt doordat er zowel thuis, in de privésituatie, als op school, verschillende zorgverleners bij betrokken worden. Veel van deze betrokken zorgverleners weten niet van elkaars bestaan of waar ze mee bezig zijn. Dat vraagt om betere communicatie. Communicatieplatform OZOverbindzorg zorgt voor een betere onderlinge communicatie tussen betrokken zorgverleners. Via een eenvoudig online platform worden alle zorgverleners waar jij en jouw kind mee te maken hebben, samengebracht. Hiermee vormt zich een netwerk, waarvan jij zelf bepaalt wie er meedoet. Alle betrokken partijen zijn zo beter op de hoogte en de lijntjes zijn kort, met meer betrokkenheid als resultaat. In OZOverbindzorg vind je informatie en instructies over de medische en niet-medische problemen die jouw kind ondervindt. Dat is overzichtelijk en geeft duidelijkheid.

Professional in het onderwijs

Professional betrokken bij zorg voor kinderen

Ben jij beroepsmatig betrokken bij de zorg, het welzijn en onderwijs van kinderen? Dan doe je dat vast met veel liefde en aandacht. Veel kinderen en jongeren kampen met (meervoudige) problematiek waar je als professional vanzelfsprekend mee te maken krijgt. Vaak zijn er veel mensen betrokken, maar is het niet altijd duidelijk wie welke taken en verantwoordelijkheden op zich neemt. Sterker nog, soms is het niet eens duidelijk wie er allemaal bij een gezin betrokken zijn. Om overzicht te krijgen én te houden kan OZOverbindzorg worden ingezet. Met OZOverbindzorg is het mogelijk om alle betrokkenen in het netwerk van kinderen/jongeren en hun familie in beeld te brengen. Onderling kan er in het netwerk met elkaar gecommuniceerd worden over de problemen. De lijnen zijn kort en er kunnen duidelijke afspraken gemaakt worden. Wil je als professional gebruik maken van ons communicatieplatform? Klik dan door naar de pagina: Professional.

Meedoen?

Meld je aan

Wil jij gebruik maken van het communicatieplatform? Geef dit aan bij jouw huisarts of zorgorganisatie. Aanmelden kan ook via deze website. Is jouw huisarts of thuiszorgorganisatie nog niet verbonden met OZOverbindzorg? Laat het ons weten, dan ondernemen wij actie.