info@ozoverbindzorg.nl
06 – 117 695 20   ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Hoe werkt het?

Met OZOverbindzorg behoud je de regie over jouw zorg. Via een online systeem kunnen alle partijen die bij jouw zorg betrokken zijn met elkaar overleggen, maar ook jijzelf kunt hieraan meedoen. Want wanneer het over jouw zorg gaat, sta jij centraal.

Jouw zorg in één online overzicht
Van zorgverlener tot mantelzorger, in het systeem kunnen alle verschillende partijen binnen jouw zorg met elkaar worden verbonden. Zo komt jouw netwerk samen op één centrale plek en geeft het een goed overzicht wie welke rol heeft in de zorg voor jou. Ook kunnen hier direct zorgafspraken worden vastgelegd en aangepast.

Internet
OZOverbindzorg werkt eenvoudig via een beveiligde internetpagina. Het systeem is makkelijk in gebruik en overal toegankelijk via internet.

Vragen en bestellingen
Via het platform kunnen alle partijen vragen stellen en opmerkingen plaatsen. Zo worden bijzonderheden in jouw zorgsituatie zichtbaar en kan er tijdig worden bijgestuurd. Deelnemers krijgen vanzelf een e-mailbericht wanneer iets aan hen wordt gevraagd. Ook kunnen op ieder gewenst moment apotheekbestellingen worden geplaatst. Hierdoor zijn de lijntjes korter en is er overzicht in het zorgproces.

Eigen regie
Jij als patiënt staat bij OZOverbindzorg centraal. Je maakt zelf, eventueel met je mantelzorger, de beslissingen over jouw zorgproces. Ook bepaal je zelf wie toegang heeft tot het beveiligde systeem.

Aanmelden
Wil je deelnemen aan OZOverbindzorg? Dan kun je dit bij jouw huisarts of thuiszorg aangeven. Is jouw huisarts nog niet aangesloten? Geen punt, laat het ons weten, dan ondernemen wij actie. Zorgprofessionals die willen deelnemen kunnen daarnaast altijd contact met ons opnemen.

 

Toestemmingsverklaring deelname en acceptatie gebruikersvoorwaarden
Voor opname van uw gegevens hebben wij uw toestemming nodig en dient u akkoord te gaan met onze gebruikersvoorwaarden.
Toestemming verlenen kan door samen met uw coördinator het formulier toestemmingsverklaring deelname OZOverbindzorg en inschrijfformulier netwerk cliënt in te vullen en te ondertekenen.
Klik hier om de gebruikersvoorwaarden te lezen.

Standaardformulieren en documenten
Wilsverklaring

Voordelen
OZOverbindzorg voordelen

Cliënt/mantelzorger

 • Inzicht in communicatie tussen
  zorgprofessionals en welzijnswerkers
 • Actieve betrokkenheid, participatie-
  samenleving
 • Ondersteuning mantelzorger

Wijkverpleegkundige/thuiszorg

 • Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
 • Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben, korte of geen overdracht

 

Huisarts/POH

 • Minder vragen aan huisarts
 • Betere onderbouwing beleid door signalen thuiszorg en mantelzorg

Paramedici

 • Beleid duidelijk voor alle betrokken
  zorgverleners
 • Effectievere behandeling

Apotheek

 • Apotheekbestellingen rechtstreeks
 • Afhandelen bestellingen in één keer

Ziekenhuis

 • Soepele overdracht
 • Betere afstemming 1e en 2e lijn
 • Minder polibezoeken, meer afhandelen in de 1e lijn

OZOverbindzorg wordt mede mogelijk gemaakt door: