info@ozoverbindzorg.nl
06 – 117 695 20   ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Hoe werkt het?

Eenvoudig systeem
OZOverbindzorg werkt eenvoudig via een beveiligde internetpagina. Het systeem is makkelijk in gebruik en overal toegankelijk via internet.

Netwerk
Door het stellen van vragen en afgeven van signalen worden bijzonderheden in de situatie van de cliënt zichtbaar en kan er tijdig bijgestuurd worden. Vragen worden beantwoord en signalen met de juiste personen in het netwerk gedeeld. Deelnemers krijgen een e-mailbericht wanneer hun inzet wordt gevraagd. Ideaal is de mogelijkheid om apotheekbestellingen te plaatsen op elk gewenst moment.

Eigen regie
De cliënt wordt gestimuleerd zelf deel te nemen in het netwerk. Lukt dit niet, dan kan de mantelzorger dit oppakken.

Aanmelden
Cliënten die willen deelnemen kunnen dit bij de huisarts of thuiszorg aangeven. Neemt uw huisarts nog niet deel? Geen punt, laat het ons weten, dan ondernemen wij actie.

Zorgprofessionals die willen deelnemen kunnen contact met ons opnemen

Toestemmingsverklaring deelname en acceptatie gebruikersvoorwaarden
Voor opname van uw gegevens hebben wij uw toestemming nodig en dient u akkoord te gaan met onze gebruikersvoorwaarden.
Toestemming verlenen kan door samen met uw coördinator het formulier toestemmingsverklaring deelname OZOverbindzorg en acceptatie gebruikersvoorwaarden en inschrijfformulier netwerk cliënt in te vullen en te ondertekenen.
Klik hier om de gebruikersvoorwaarden te lezen.

Standaard formulieren en documenten
Wilsverklaring

 

Voordelen
OZOverbindzorg voordelen

Cliënt/mantelzorger

 • Inzicht in communicatie tussen
  zorgprofessionals en welzijnswerkers
 • Actieve betrokkenheid, participatie-
  samenleving
 • Ondersteuning mantelzorger

Wijkverpleegkundige/thuiszorg

 • Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
 • Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben, korte of geen overdracht

 

Huisarts/POH

 • Minder vragen aan huisarts
 • Betere onderbouwing beleid door signalen thuiszorg en mantelzorg

Paramedici

 • Beleid duidelijk voor alle betrokken
  zorgverleners
 • Effectievere behandeling

Apotheek

 • Apotheekbestellingen rechtstreeks
 • Afhandelen bestellingen in één keer

Ziekenhuis

 • Soepele overdracht
 • Betere afstemming 1e en 2e lijn
 • Minder polibezoeken, meer afhandelen in de 1e lijn

OZOverbindzorg wordt mede mogelijk gemaakt door: