Geplaatst op: 17 september 2020

Hoe voer ik basismetingen in, in OZOverbindzorg?


Ga naar de betreffende cliënt en klik op de knop ‘Basismetingen’.
De volgende basismetingen kunnen worden ingevoerd;

  • Lengte
  • Gewicht
  • Temperatuur
  • Bloeddruk – bovenwaarde
  • Bloeddruk – onderwaarde
  • Polsslag
  • Bloedsuiker

Wanneer er nog niet eerder metingen zijn ingevoerd bij de cliënt, verschijnt het scherm waar de gewenste metingen ingevoerd kunnen worden direct na het klikken op de knop ‘Basismetingen’. Voer de betreffende gegevens in en klik tot slot op ‘bewaar’.

Indien er al wel eerder gegevens ingevoerd zijn, staan deze vermeld op het scherm wat opent, na het klikken op de knop ‘Basismetingen’. Er is dan te zien wie en op welke datum de vorige waarden ingevoerd heeft. Om nieuwe metingen in te voeren, klik je op de knop ‘opnieuw invullen’. Volg daarna de stappen als hierboven beschreven.