Geplaatst op: 15 april 2020

Wat betekend de rode T in het netwerk?


De ‘T’ staat voor ‘toestemming’. Wanneer een nieuwe deelnemer wordt toegevoegd aan het netwerk, nadat het toestemmingsformulier geüpload is, moet er nog toestemming gegeven worden.

Wanneer bijvoorbeeld een coördinator een nieuwe deelnemer toevoegt, dan moet de deelnemer die wordt toegevoegd altijd toestemming geven. Is de cliënt zelf actief (of is er een vertegenwoordiger) dan moet die ook nog akkoord geven.

Wanneer de T rood is, dan moet 1 van beide partijen of allebei nog toestemming geven. Is de T blauw, dan is de toestemming gelukt.