Geplaatst op: 22 september 2020

Waarom moet er een overeenkomst komen tussen OZOverbindzorg en organisaties die het platform van OZOverbindzorg gebruiken?


OZOverbindzorg stelt de cliënt echt centraal. Deze cliënt is altijd een natuurlijk persoon zoals dat volgens de wet heet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heet de natuurlijke persoon “betrokkene”. Deze natuurlijke persoon, de betrokkene, de cliënt, wordt door allerlei regelgeving beschermd. Dit is bij het platform OZOverbindzorg heel strikt, omdat er langs het platform ook nog eens medische gegevens over deze natuurlijke persoon kunnen worden gedeeld.

Dit betekent dat niet alleen de privacy heel goed beschermd moet worden en dus niet alleen die Algemene Verordening Gegevensbescherming: de “AVG” van toepassing is, maar eigenlijk vooral ook dat het beroepsgeheim best vaak van toepassing is. Doordat de cliënt helemaal in regie is bij OZOverbindzorg kan hij of zij iedereen op het platform toelaten die hij of zij maar wil. Dit zijn heel vaak mensen maar ook organisaties die niet aan het beroepsgeheim gebonden zijn.

De cliënt kan er vervolgens ook nog voor kiezen om iedereen die aangesloten is weer uit te sluiten: óók bijvoorbeeld de gemeente of huisarts die voor hem of haar OZOverbindzorg heeft aangevraagd. In dat geval blijven er allerlei mensen en organisaties verbonden met die cliënt, terwijl de oorspronkelijke organisatie helemaal geen zicht meer heeft en geen grip meer heeft op wat er rondom die cliënt gedeeld wordt.

Dit is heel mooi vooruitstrevend voor de cliënt, maar wanneer er gekeken wordt welke plichten er op organisaties rusten om het belang van die cliënt te beschermen en welke rechten die natuurlijke persoon kan uitoefenen, dan kan dat onderling niet anders worden geregeld dan met een duidelijke, transparante overeenkomst die op dezelfde wijze aan alle partijen wordt voorgelegd. Het past dan heel erg bij de insteek van OZOverbindzorg om hier voor een Samenwerkingsovereenkomst te kiezen