Geplaatst op: 22 september 2020

Als een organisatie alleen deelnemer is en niet het initiatief neemt voor cliënten, moet deze overeenkomst dan wel getekend worden?


Júist voor die organisaties is deze Samenwerkingsovereenkomst van belang. Dat zijn namelijk bij uitstek de organisaties die mogelijk wel aan het beroepsgeheim gebonden zijn en wel medische gegevens plaatsen in een account, terwijl zij níet de verwerkingsverantwoordelijke zijn: want dat is in beginsel de organisatie die het initiatief neemt. Deze overeenkomst is voor die ene keer dat het fout gaat. Dan wil je ook helder hebben waarvoor je níet verantwoordelijk bent. Deze Samenwerkingsovereenkomst is geschikt voor al die rollen en je kunt de onderdelen invullen die partijen in detail willen regelen maar ook onderdelen overslaan omdat die niet van toepassing zijn. Door één overeenkomst te gebruiken voor al deze situaties blijft de transparantie voor de client heel groot en blijft die client in regie.