Logo OZOverbindzorg

Voor gemeenten

Voor de gemeente

Door decentralisatie van de overheidstaken zijn gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg voor langdurig zieken en ouderen. Om overzicht te krijgen én te houden over de verschillende domeinen kan communicatieplatform OZOverbindzorg een uitkomst bieden.

Of je nu zelf zorg nodig hebt of juist zorgt voor een ander, goede zorg voor jezelf of een naaste staat voorop. Als inwoner van een gemeente kan het zijn dat de gemeente verantwoordelijk is voor jouw zorg. Inwoners die extra aandacht nodig hebben op het gebied van zorg en welzijn kunnen samen met alle betrokkenen toegevoegd worden aan hun netwerk. De cliënt, mantelzorger, (zorg)professionals en de gemeente kunnen deelnemen aan het online communicatieplatform. Communicatieplatform OZOverbindzorg brengt het netwerk van de betreffende inwoner in beeld en maakt het mogelijk om met elkaar te communiceren. Op deze manier is het hele netwerk op de hoogte van de actuele situatie, zodat er tijdig kan worden bijgestuurd mocht dit nodig zijn.

Sociaal domein

Voorbeeld gemeente Helmond

De gemeente Helmond werkt sinds 2018 in het sociaal domein met multidisciplinaire gebiedsteams. Hierin zitten medewerkers met verschillende achtergronden (wmo, jeugdhulp, maatschappelijk werk) vanuit verschillende organisaties. De gemeente verstrekt de dienstverlening aan haar inwoners. Achter een hulpvraag van de inwoner kunnen soms meerdere vragen verborgen liggen. Door de verschillende leefdomeinen samen te brengen, kan gewerkt worden aan één huishouden, één plan en één regisseur. Dit voorkomt langs elkaar heen werken en ontlast inwoners in het herhaaldelijk vertellen van de inwonerssituatie.

 

In het najaar van 2018 is het nieuwe ondersteuningsplan in OZOverbindzorg opgenomen. Hierdoor is het ondersteuningsplan echt van de inwoner; de inwoner heeft in OZOverbindzorg de regie. Het plan ondersteunt het eerste gesprek naar aanleiding van een zorgmelding of ondersteuningsvraag. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de intrinsieke motivatie van de inwoner. Daardoor ontstaat een overzicht van wat er voor een inwoner/cliënt centraal staat. Waar hecht de inwoner belang aan en hoe staat het met de zelfredzaamheid op dit onderdeel van zijn/haar leven? In de Helmondse aanpak zijn elementen van vraaggericht, integraal, systemisch, resultaatgericht en oplossingsgericht werken verwerkt.

Gemeente Helmond

Hoe zorg je er als gemeente voor dat iedere inwoner de juiste hulp krijgt? De gemeente Helmond biedt met behulp van OZOverbindzorg hulp op maat, waarbij de inwoner de regie houdt.
Helmond ondersteuningsplan

Meedoen?

meld je aan

Wil jij als cliënt of professional binnen een gemeente gebruik maken van het communicatieplatform? Aanmelden kan via deze website.