Logo OZOverbindzorg
Toestemming en toestemmingsformulier

Wat betekend de rode T in het netwerk?

De ‘T’ staat voor ‘toestemming’. Wanneer een nieuwe deelnemer wordt toegevoegd aan het netwerk, nadat het toestemmingsformulier geüpload is, moet er nog toestemming gegeven worden. Wanneer bijvoorbeeld een coördinator een nieuwe deelnemer toevoegt, dan moet de deelnemer die wordt toegevoegd altijd toestemming geven. Is de cliënt zelf actief (of is er een vertegenwoordiger) dan moet die ook nog akkoord geven. Wanneer de T rood is, dan moet 1 van beide partijen of allebei nog toestemming geven. Is de T blauw, dan is de toestemming gelukt.

Waarom kan de naaste van de cliënt geen akkoord geven als een persoon aan het netwerk wordt toegevoegd?

Wanneer de cliënt zelf actief is in OZOverbindzorg, dan kan diegene zelf toestemming geven voor het toevoegen van een persoon of professional in diens netwerk. Wanneer de cliënt niet zelf actief is, maar er is wel een vertegenwoordiger van de cliënt toegevoegd, zal deze vertegenwoordiger de toestemming geven.  Wanneer de naaste niet staat aangeduid als vertegenwoordiger, zal deze persoon dus ook geen toestemming hoeven te geven.

Waar kan ik nieuwe toestemmingsformulieren opvragen?

Er is altijd een actuele versie van het toestemmingsformulier te vinden op onze website; www.ozoverbindzorg.nl/downloads