Geplaatst op: 28 oktober 2020

Betere nazorg coronapatiënten door samenwerking zorgverleners Vaassen – Emst


De gezondheidssituatie van coronapatiënten in het gebied Vaassen – Emst die na een (langdurige) ziekenhuisopname thuiskomen of thuis (lichte) corona hebben gehad, worden door de zorgverleners uit deze dorpen scherp in de gaten gehouden. Zij hebben hiervoor gezamenlijke afspraken gemaakt.

“De klachten die het coronavirus (Covid-19) met zich meebrengt, zijn complex,” vertelt Bianca Semmekrot, wijkmanager huisartsenzorg en initiatiefnemer van het samenwerkingsverband. “Daarom vinden we het belangrijk dat we er vanuit meerdere invalshoeken serieus naar kijken. We willen dat de zorgverleners van elkaar weten voor welke klachten ze ingeschakeld kunnen worden. Ook is het belangrijk dat we van elkaar weten wie er bij de betreffende coronapatiënt betrokken is. Zo kunnen we de verschillende vormen van nazorg goed op elkaar afstemmen.”

Samenwerking zorg- en welzijnsprofessionals

Bianca Semmekrot: “Gezien de brede problematiek bij de nazorg van coronaklachten hebben de huisartsen uit Vaassen en Emst de samenwerking gezocht met de meest voorkomende lokale disciplines. Dit netwerk betreft, naast de huisartsen en hun praktijkondersteuners, fysiotherapie, diëtiek, thuiszorg, ergotherapie, maatschappelijk werk en welzijn. Mooi hierin is de samenwerking van zorg en welzijn, omdat klachten niet altijd een medische oplossing nodig hebben.”

Vanuit de meeste disciplines zijn al landelijke richtlijnen ontwikkeld ten aanzien van de nazorg van coronapatiënten. Daarom richt dit netwerk zich vooral op het proces van verwijzen, informeren en coördineren. Ook is er een lijst opgesteld van alle disciplines met de specifieke zorg die ze kunnen bieden. De zorgverleners uit dit netwerk kijken nu nadrukkelijk ook naar klachten die buiten hun eigen aandachtsgebied liggen. Door deze multidisciplinaire aanpak verbeteren veel mensen in conditie, spierkracht, energie en welbevinden.

Patiënt heeft de regie

Wijkmanager huisartsenzorg Bianca Semmekrot heeft voor het netwerk contact gezocht met het communicatieplatform OZOverbindzorg. De zorg is hierdoor in één overzicht gebundeld en maakt de onderlinge communicatie tussen de patiënten, mantelzorgers en de betrokken zorgverleners inzichtelijk en eenvoudig. De patiënt beslist zelf of hij wil deelnemen aan dit platform en wie welke berichtgeving mag inzien. De zorgverlener bij wie de patiënt als eerste onder behandeling komt, schrijft de patiënt in en informeert de huisarts en overige betrokken professionals.

Vergoeding zorgverzekeraar

Inmiddels is een groot deel van de nazorg voor coronapatiënten opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. Patiënten moeten altijd zelf informeren naar de voorwaarden van hun zorgverzekeraar.

Alert blijven op klachten na coronabesmetting

Alle coronapatiënten wordt geadviseerd om bij aanhoudende klachten contact op te nemen met de behandelend specialist in het ziekenhuis of met de huisarts. Ook bij (angst voor) eenzaamheid, bijvoorbeeld als gevolg van de coronamaatregelen, is het advies dit met de huisarts te bespreken. Samen wordt gekeken welke oplossing het beste bij de patiënt past.

Onderschrift foto: Netwerkzorg (ex)corona patiënten in Vaassen-Emst

Terug naar het overzicht