info@ozoverbindzorg.nl
06 – 117 695 20   ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Onderwijsprimeur: Landstede studenten leren werken met OZOverbindzorg

Studenten van Landstede Raalte leren werken met OZOverbindzorg. Landstede heeft de primeur, want het is de eerste opleiding in Nederland die studenten het werken met een digitaal communicatiesysteem bijbrengt. Zodra de studenten van school komen zijn zij wat betreft digitale communicatie klaar voor de arbeidsmarkt. Lees hier het artikel over deze primeur.


Voordelen
OZOverbindzorg voordelen

Cliënt/mantelzorger

 • Inzicht in communicatie tussen
  zorgprofessionals en welzijnswerkers
 • Actieve betrokkenheid, participatie-
  samenleving
 • Ondersteuning mantelzorger

Wijkverpleegkundige/thuiszorg

 • Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
 • Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben, korte of geen overdracht

 

Huisarts/POH

 • Minder vragen aan huisarts
 • Betere onderbouwing beleid door signalen thuiszorg en mantelzorg

Paramedici

 • Beleid duidelijk voor alle betrokken
  zorgverleners
 • Effectievere behandeling

Apotheek

 • Apotheekbestellingen rechtstreeks
 • Afhandelen bestellingen in één keer

Ziekenhuis

 • Soepele overdracht
 • Betere afstemming 1e en 2e lijn
 • Minder polibezoeken, meer afhandelen in de 1e lijn