info@ozoverbindzorg.nl
06 – 117 695 20   ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Mantelzorgbijeenkomst Hellendoorn

Op donderdag 2 maart organiseert OZOverbindzorg in samenwerking met Zorgaccent en Evenmens een mantelzorgbijeenkomst in Hellendoorn. Aanvang 19.00 uur, eindtijd 21.00 uur. Locatie is de grote zaal van De Blenke, Reggeweg 42 in Hellendoorn. Cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgverleners zijn van harte welkom op deze bijeenkomst. Naast de informatie die wordt gegeven is er ook voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Wij begroeten u graag!


Voordelen
OZOverbindzorg voordelen

Cliënt/mantelzorger

 • Inzicht in communicatie tussen
  zorgprofessionals en welzijnswerkers
 • Actieve betrokkenheid, participatie-
  samenleving
 • Ondersteuning mantelzorger

Wijkverpleegkundige/thuiszorg

 • Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
 • Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben, korte of geen overdracht

 

Huisarts/POH

 • Minder vragen aan huisarts
 • Betere onderbouwing beleid door signalen thuiszorg en mantelzorg

Paramedici

 • Beleid duidelijk voor alle betrokken
  zorgverleners
 • Effectievere behandeling

Apotheek

 • Apotheekbestellingen rechtstreeks
 • Afhandelen bestellingen in één keer

Ziekenhuis

 • Soepele overdracht
 • Betere afstemming 1e en 2e lijn
 • Minder polibezoeken, meer afhandelen in de 1e lijn