helpdesk@ozoverbindzorg.nl

088-60 30 800 ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

OZOverbindzorg in nieuwsbrief ZorgSaam Twenterand

In de nieuwsbrief SproakSaam van ZorgSaam Twenterand is een artikel opgenomen over OZOverbindzorg. Ook in de gemeente Twenterand wordt volop gebruik gemaakt van OZOverbindzorg. Zie pagina 19 via de link: http://www.zorgsaamtwenterand.nl/media/docs/Seniorenmagazine-2017-2.pdf


Voordelen
OZOverbindzorg voordelen

Cliënt/mantelzorger

 • Inzicht in communicatie tussen
  zorgprofessionals en welzijnswerkers
 • Actieve betrokkenheid, participatie-
  samenleving
 • Ondersteuning mantelzorger

Wijkverpleegkundige/thuiszorg

 • Iedereen op de hoogte, geen dubbel werk
 • Inzicht in wat collega’s al gedaan hebben, korte of geen overdracht

 

Huisarts/POH

 • Minder vragen aan huisarts
 • Betere onderbouwing beleid door signalen thuiszorg en mantelzorg

Paramedici

 • Beleid duidelijk voor alle betrokken
  zorgverleners
 • Effectievere behandeling

Apotheek

 • Apotheekbestellingen rechtstreeks
 • Afhandelen bestellingen in één keer

Ziekenhuis

 • Soepele overdracht
 • Betere afstemming 1e en 2e lijn
 • Minder polibezoeken, meer afhandelen in de 1e lijn